Spring naar inhoud

18 feb. 2008 – In de jaren tachtig beschuldigde Adriaan Venema Hoornik van een ‘soort collaboratie’ met de Duitsers, o.a. omdat hij (…)

februari 10, 2018

18 feb. 2008 – In de jaren tachtig beschuldigde Adriaan Venema Hoornik van een ‘soort collaboratie’ met de Duitsers, o.a. omdat hij (…)

(Venema, III B, 219)

De door Venema gereleveerde feiten bleken, op enkele correcties na, juist.

In een artikel over de bloemlezing van Jeroen Brouwers, Hij is reeds aan de Overzijde, maakte W.F. Hermans van de gelegenheid gebruik een frontale aanval te openen op de herinnering aan Ed. Hoornik. Hermans memoreerde in zijn artikel een bijdrage van Ed. Hoornik aan het Algemeen Handelsblad van 31 juli 1941, waarin hij een vraaggesprek had met de overtuigde nationaal-socialist Henri Bruning, een stuk waarop ik terugkom, maar waarin zinsnedes voorkwamen als ‘de definitieve en volledige vrij-making van de Germaanschen mensch, van het Germaansche wezen: de vrijmaking in een even sterke (trouwe) als eenvoudige gebondenheid aan de waarachtige waarden (en plichten) van dit leven’.

Over Hoornik had Hermans een duidelijke mening: ‘’t Had slecht met Hoornik kunnen aflopen, na de bevrijding. Maar hij had geluk. Geheel per vergissing pakten de Duitsers hem op en brachten hem naar het concentratiekamp Dachau. En weer had hij geluk, want hij bracht het er nog levend af! En toen, na de bevrijding, was iedereen, ook ik, van mening dat de arme Hoornik Duitslands geestesleven grondig genoeg had leren kennen daar in Dachau, om er verder het zwijgen maar toe te doen.’ De reacties op het artikel van Hermans zouden overweldigend moeten zijn, gezien de grote schare vrienden en bewonderaars van Hoornik, (red. auteur dezes fvdw wo Mevr. Els Snel-Deutekom, onderwijzeres in ruste) maar niets van dat al. ‘Hermans’ jongste mededelingen in Elseviers Magazine zijn met suizende stilte ontvangen. Mij verbaast dat’, constateerde Jan Zandbergen in Propria Cures.79

Er is nog een andere vorm van suspecte geschiedschrijving mogelijk. (…) bij Ed. Hoornik zien we een veel complexere verdoezeling van de werkelijkheid. Zowel Hoornik als zijn omgeving, zijn vrienden en collega’s, hebben het beeld van Hoornik in bezettingstijd voorzien van dermate zwaar aangezette accenten, dat het bijna onmogelijk werd zijn ‘werkelijkheid’ nog zuiver te zien.

Fred van der Wal: Om zich ongetwijfeld te verzekeren van een aanzienlijke confessionele cliëntèle schreef de ex-rooms katholieke opportunist Hoornik in 1951 een “Bijbels geïnspireerd” gedicht over het dochtertje van Jaïrus ter verhoging van de verkoop van zijn bundels.

Slechts een eenvoudig, stijl gereformeerd, ongeletterd, provinciaal onderwijzeresje zal er in trappen.

(wordt vervolgd)

From → Zonder categorie

One Comment
  1. fredvanderwal permalink

    Dit is op Fredvanderwal's Weblog herblogd.

    Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: