Spring naar inhoud

BESTRIJD HET LEED DAT H. DRS MOUS HEET

februari 9, 2018

BESTRIJD HET LEED DAT H. DRS MOUS HEET

december 12, 2012

Opgedragen aan Mijn Geheime Broer de Friese dichter Cornelis van der Wal

Voorwoord

Tussen 2006 en 2012 reageerde kunstschilder Fred van der Wal (ex-Amsterdammer) incidenteel op weblogs van de Friese kunsthistoricus drs. Huub Mous. Vrienden zouden zij nooit worden. Veel reacties zijn door Mous gedeleted zodat van een complete weergave waarschijnlijk geen sprake is. Genoeg materiaal bleef echter over.

In“Bestrijd het leed dat Huub drs. Mous heet” zijn het merendeel van de door gaans vinnige, cynische, vijandige, kritische, soms zelfs beledigende reacties over en weer tussen Fred van der Wal en drs. Huub Mous vermeld.

De inhoud is naar mijn smaak van een dusdanig belang en kenmerkend voor de onderlinge verhoudingen in het Vaderlandse, door haat en nijd verteerde kunstenaarsplantsoen, dat auteur dezes het van belang achtte deze in boekvorm vast te leggen voor het nageslacht om het toekomstige biografen van Fred van der Wal gemakkelijk te maken wat de feiten ve-rificatie betreft.

De lezer wordt al snel duidelijk dat de kunstenaar en de kunsthistoricus niet de grootste vrienden zijn.

Tussen 1978 en 2002 ontmoetten zij elkaar slechts twee maal waarvan één maal in 2007 tijdens een TV programma van Omroep Mercurius, één maal thuis bij de kunstenaar in 1983 in zijn 19-e eeuwse, ruime atelierwoning te Garyp.

De kunsthistoricus heeft het totale oeuvre van Fred van der Wal nooit gezien maar sprak herhaaldelijke malen een vernietigend oordeel uit over de teksten, schilderijen, tekeningen en grafiek van de veel geplaagde, onbegrepen kunst schilder.

De Friese kunsthistoricus drs. Rudi Hodel schreef in de Leeuwarder Courant over het werk van Fred van der Wal dat het nog niet goed genoeg was om met de vullisman mee te geven.

Deze Friese kritikaster vergeet te vermelden dat het werk van onze kun-stenaar vertegenwoordigd is in diverse collecties door deelname aan meer dan 350 tentoonstellingen in Europa en de VS.

Drs. Huub Mous meende zichzelf als ex-katholiek de twijfelachtige ere-titel “De Paus van de Friese Kunst” aan te moeten meten. De tentoonstellings organisatoren en galerie houders zijn als conformisten doodsbang voor het oordeel van Paus Mous.

De lezer zal zich verbaasd afvragen wat de competentie van een zelf benoemde kunstpaus in de provincie voor stelt.

Een kunstpaus is een clowneske verpakking van de negentiende eeuwse romantische profeet, die zich aanmatigend beroept op strikt individuele, oncontroleer bare kwaliteiten en uit dien hoofde een absolute autoriteit en autonomie aan meet, zonder enig risico te lopen als alwetende academicus. Hij geniet de protectie van zijn ambtelijke, provinciale status, een gegarandeerde baan als kunstconsulent tot aan zijn pensioen. Criteria voor de effectiviteit en kwaliteit van zijn totalitaire artistieke willekeur en vrijheid zijn er niet en de overheid komt nooit meer van hem af.

De kunsthistoricus paus Mous heeft zijn leven lang als gehoorzame amb-tenaar bij de Fryske Kultuerried gewerkt.

De Friese kunstenaars staan muv Fred van der Wal ingeschreven bij het gesubsidieerde instituut Keunstwurk dat in naam de belangen van de kunstenaars behartigt, maar al jaren geen enkele activiteit ontplooit.

Het gevolg van de negatieve publiciteit over het werk van Fred van der Wal was dat de kunstenaar van af 1978 uitgesloten werd van door de volgzame provinciale overheid hetzij door de bange galeriehouders georganiseerde tentoonstellingen .

Deelname aan exposities in galeries en musea in Friesland en Groningen is voor ex-Amsterdammer Fred van der Wal nog steeds onmogelijk.

Lid worden van kunstenaarsverenigingen bleek vanaf het begin uitgesloten in het Noorden des lands.

Aankopen van en aanvragen voor subsidies voor zijn werk werden categorisch afgewezen met het terugkerende argument dat het werk van de artiest werd afgewezen door collegas die zitten hebben in toewijzings-commissies op grond van “gebrek aan beeldende kwaliteiten”.

Een niet nader toegelichte mistige kwalifikatie door commissies bemand met doorgaans gesubsidieerde “collega” beeldende kunstenaars.

Collegas onder elkaar.

Een groot bezwaar vanuit de doorgaans armlastige, gefrustreeerde, links draaaiende melkzure bewoners van het kunstenaarsplantsoen tegen Fred van der Wal blijkt zijn bezit van een villa met 14 kamers in de Bourgogne en een villa met 10 kamers in Friesland vlak bij de wadden. De van der Wals zijn goed voor meer dan een miljoen euros in liquide middelen en huizen.

Niet voor niets noemt onze kunstenaar de collegaatjes een overwegend slap, achterbaks en jaloers volkje.

Over deze gang van zaken schreef drs. Huub Mous een weblog waarin hij aantoonde dat voor Fred van der Wal in het Noorden een onterecht Berufs verbot geldt dat zijn gelijke in de naoorlogse kunstenaarsscene niet kent.

De niet te stuiten kunstenaar die regelmatig exposeert in Amsterdam, Den Haag, de Bourgogne en New York vindt een en ander op zijn minst merk waardig en op zijn best lachwekkend.

Fred van der Wal

oct. 2012, COULOUTRE

From → Zonder categorie

Geef een reactie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: