Skip to content

Deze door de media en politici aangeprate fictieve schuldigheid ten opzichte van de gekleurde medemens kan verklaard worden uit het valse internationalisme van het socialisme, dat een derivaat is van het protestantisme gemixed met een vleugje RK missie drang. Alle grenzen open en normen heffen we op.

mei 25, 2017

ARME NEGERTJES

De politiek is weer een ander dankbaar onderwerp voor de maatschappelijk bewogen bewegers zoals wij allen weten.

De tweede wereldoorlog en het post koloniale verleden speelden in de jaren zestig een grote rol in de publiciteit en de politiek. Dankzij een voortdurende propaganda van de AR, reeds ingezet eind jaren vijftig onder leiding van AR voorman Bruinsslot, was een typisch gereformeerd enthousiasme ontwikkeld voor en fixatie op arme negertjes met ogen bedekt door steekvliegen om die via miljarden ontwikkelingshulp en inzamelingen voor culturen waar de hongerlappies de boventoon voerden, op voortvarende wijze op kosten van de belastingbetaler op te stoten in de vaart der volkeren. We waren immers allemaal hetzelfde en hadden overal rechten op zonder dat daar enige verplichting tegenover stond, was de algemene tendens en die opvatting wordt in vrijwel elke congregatie van de middelmaat gehuldigd.

Deze door de media en politici aangeprate fictieve schuldigheid ten opzichte van de gekleurde medemens kan verklaard worden uit het valse internationalisme van het socialisme, dat een derivaat is van het protestantisme gemixed met een vleugje RK missie drang. Alle grenzen open en normen heffen we op.

De onaantastbare miljarden verslindende ontwikkelingshulp die niets opleverde behalve een groeiend wagenpark van dure Mercedessen en Rolls Royces van zwarte dictators, paleizen met gouden kranen in de Congo, een massaal toenemende immigratie in het dichtst bevolkte land ter wereld Nederland, het oprichten van volkomen overbodige slavernij monumenten, terwijl er in het snel groeiende SM sirkwie juist een enorme behoefte was aan slaven en Meesters, dit alles in een masochistische poging om het verleden te compenseren.

 

MASSALE IMMIGRATIE

 

Op hetzelfde ogenblik dat de gemakzuchtige Nederlanders konden terug vallen op het vangnet van de bijstand of andere regelingen hadden de bedrijven in ons land op grote schaal arbeidskrachten van elders nodig omdat de eigen bevolking grotendeels weigerde vacatures voor laag betaalde beroepen te vervullen. Die groeiende import kwam er ook en nam geen einde na eind jaren zestig.

Het kabinet Den Uyl met zijn linkse kabinet lokte een massale immigratie uit Suriname uit waardoor in no time de halve bevolking van dat land in Nederland werd gehuisvest ; latere kabinetten waren nog royaler met asiel migratie en huwelijksmigratie. Het lager onderwijs zag zich geconfronteerd met scholen waar negentig talen werden gesproken en de analfabeten de toon zetten om het nivo nog verder omlaag te halen.

Al deze tot niets leidende vredelievendheid en betrokkenheid op de derde wereld en de ad hoc besluitvorming, was gebaseerd op de ethiek van de zelfbeschuldiging en de klaagcultuur. Het zwart wit denken van de jaren zestig en zeventig met zijn benauwende angst om vooral maar niet te discrimeren resulteerde in een omgekeerde discriminatie die Nederlanders minder rechten gaf dan niet Nederlanders.

In de jaren zeventig was het voor een artistiek echtpaar dat beiden werkten onmogelijk een betaalbare woning in Amsterdam te vinden. De beste woningen uit het CBH bestand gingen naar de gekleurde medemens, de nieuwe medelanders, die liefkozend onze gasten werden genoemd.

 

GAST AAN TAFEL DROLLEN OP DE BANK

 

De altoos cynische kunstenaar Fred van der Wal sprak toen al in het kader van de ontwikkelingsgulp van : “Gast aan tafel, drollen op de bank, ramen dicht, overal stank !”

 

Vooruitziende man, die van der Wal, zult U bij Uzelf zeggen!

Hoe zeer heeft onze geniale kunstenaar niet gelijk gekregen in zijn maatschappelijke èn artistieke analyses! Wij mogen onszelf wel feliciteren met een artiest als hij die nog nooit een boek van een allochtoonse schrijver heeft gelezen of zal lezen, want hij blijft de Westerse Joods Christelijke cultuur waarderen als superieur aan alle andere culturen!

 

ILLUSIE DENKERS

 

De nog steeds door woekerende aberraties van die jaren zijn alleen verklaarbaar door de Culture-shock van The Silver Sixties met zijn overdosis aan immoraliteit bij het huidige maatschappelijke klimaat te betrekken, dat heksenbrouwsel van geforceerde moder niteit, het consumeren van ongebreidelde seksjuwaliteit in alle gaten en hoeken van de vleesberg en een vroom klinkende opgedrongen set zelfbeschuldigingen en aangepraat schuldbesef.

Deze naïviteit van een groep illusie denkers, behept met het aantoonbaar onjuiste socialistische idee dat de mens geneigd is tot uitsluitend het goede, hetgeen links ons voortdurend voor houdt, werd geconcretiseerd in het opzetten van een royale verzorg ingsstaat die als paradijs moest gelden voor initiatieflozen, kanslozen, arbeidsschuwen, onbekwamen, talentlozen en kwaadwillenden.

De katholieke politici en ontwerpers van die rijstebrijberg aan tot passiviteit aanmoedig ende maatregelen resulteerde in een massaal misbruik van de sociale wetgeving, zoals steekproeven begin jaren 80 aantoonde. Menigeen parkeerde zijn Mercedes om de hoek van het bijstandskantoor als hij zijn uitkering kwam ophalen zoals een artikel in 1981 in Panorama aantoonde. Controle was er niet of nauwelijks en werkte een nromvervaging en oplichting van de sociale fondsen in de hand.

De katholieke ontwerpers van de verzorgingsstaatswetgeving die van de wieg tot het graf de Nederlander moet pamperen in een roze wolk van babytalkpoeder door rechten en financiën van de overheid toe te kennen aan hen die geen bijdrage wilden leveren aan de maatschappij, waren de halfzachte ministers Klompé en de onbehouwen paap Veldkamp.

De gezagsdragers koesterden in hun naïviteit een beeld van de brave Nederlander die deze de door de overheid aangereikte publieke voorzieningen niet zou misbruiken en meende dat de gekleurde niet Europeaan een standaardvoorbeeld van de Nobele Wilde was, een beter soort mens dat nog dicht bij de natuur leefde in zijn schuldeloze staat, een achterhaald idee van de filosoof Rouseau. Wellicht is deze laatste opvatting het meest typerend voor de kardinale fouten die in de zestiger en zeventiger jaren zijn gemaakt en tot op de dag van vandaag hun effekten laten voelen.

Een standaardvoorbeeld van misbruik van de sociale voorzieningen is de Wajong, een wet die lastige, werkweigerende, verslaafde of werkonbekwame jongeren een levens lange uitkering geeft zonder dat daar enige verplichting tegenover staat. Inmiddels plukken honderdduizenden jonge mensen van deze wet. Werkonbekwaam maar wel geschikt om de nachten door te halen in de discotheken met amfetamine als aanjager.

 

BKR TREKKERS OPLICHTERS

 

Een mij bekende, handige BKR trekker in de jaren zestig en zeventig cashte maar liefst twaalf BKR uitkeringen in diverse gemeentes en verwierf zich daarmee een top inkomen op kosten van de belastingbetaler.

Een soortgelijke kunstartiest, eveneens BKR trekker bestond het zich in te laten schijven bij de UVA, naast zijn BKR uitkering een gezinsbeurs te scoren van in 1972 een vijftien duizend gulden per jaar en zwart voor een ton aan zijn schilderijtjes te verkopen. In de extreem linkse salon communistische BBK kringen in Amsterdam heette dat maatschappe lijk betrokken koopmansgeest.

Het resultaat van al die modieuze tolerantie is Nederland als liberaalste drugsland ter wereld met een golf van misdaad, schiet incidenten, afrekeningen van de onderwereld op straat, een politie die een miniem percentage aan misdaden op lost, een kleine pakkans van daders, een lage bestraffingskans en vonnissen die doorgaans in een paar uur werkstraf worden omgezet, een strafrecht advocatuur die men vroeger maffia advocaten zou noemen en veel succes heeft met verdachten van zware misdaden op vormfouten in de procesgang vrij te krijgen.

 

From → Zonder categorie

Geef een reactie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: