Skip to content

Recensies kunstwerken Fred van der Wal 1980-1985

mei 17, 2017

LEERMAN

FOTO: FRED VAN DER WAL. THE ONE AND ONLY LEATHER BOY OF DUTCH REALISM. 1982. VEENWOUDEN.

Recensies kunstwerken Fred van der Wal 1980-1985

 1. ”Badinerende kijk op de erotiek. Fred van der Wals direkt aansprekende zeefdrukken boeien speciaal door de grote techniesche vaardigheid waarmee ze zijn gemaakt en door de fijne kleur nuances. Overigens zou ik graag eens wat meer nieuw werk willen zien.” (Leeuwarder Courant)
 2. ”Een fraaie zeefdruk is “Gesorteerd Goed,” samengesteld uit afbeeldingen van allerlei kleine voor werpen. ”Met gesloten blinden” lijkt een hommage aan Magritte, de Belgische surrealist. Over het algemeen is het werk van Fred van der Wal uitstekend uitgevoerd, maar inhoudelijk blijft het wat aan de opper-vlakte.”(Leeuwarder Courant)

1981.”Binnen het realisme laat Fred van der Wal zich verder niet rubriceren.” (Nieuwe Apeldoornse Courant)

1981.”Te veel van het goede,soms zelfs bijna vervelend, soms lieflijk, soms benauwend, veelal zorgvuldige typografie en klinkende teksten. Boeiend en knap, bijzondere composities. Fred van der Wal is op velerlei terrein actief.” (Arnhemse Courant)

1981.”Fred van der Wal,veelzijdig en boeiend,is op velerlei terreinen actief,werkte als illustrator voor diverse kranten,tijdschriften en een reklameburo,hij fotografeert en schrijft over beeldende kunst…” (Kijk op Kunst)

1981.”Dubbele optiek,artistieke visie op het leven, technisch ambachtelijk weerge-geven,een levensge voel vol dreiging,angst en frustratie.”(Nieuwe Apeldoornse Courant)

 1. ”Over eigentijds gesproken,dat is zeker Fred van der Wal met zijn zeefdrukken (handgekleurd), zoals Vallend Water en Fleurs Du Mal… vertegen woordiger van het Nieuw realisme,een richting die een steeds sterker wordende invloed krijgt.” (Edese Post)
 2. ”Fred van der Wal:Beeldende kunst is het medium bij uitstek om aan je herinneringen, dromen, gedachten, fixaties, obsessies en frustraties vorm te geven en mee klaar te komen .Een psychotherapeuties middel met kunst als doel. Zo blijf je gezond. De kunstenaar die dat niet wil,gaat maar twee appeltjes met een fles op het doek zetten. Of schildert kerk interieurs. Over het kunstenaarschap is Fred van der Wal van mening dat het een mooi maar een zwaar vak is,waarin het lijden met een hoofdletter L geschreven moet worden; Ik leef bij tegenwind en temperaturen beneden min tien. Ik kies graag de weg van de meeste weerstand. Als het eenvoudig kan, vooral moeilijk doen. Anders gelooft niemand dat je artiest bent.Ik zal wel zo eindigen als ik begon:aan de waterkant in het Vondelpark met een schetsboek in de hand,aldus de kunstenaar. (De Man, jrg. ’82, nr.1)
 3. ”Eindeloos geduld, stippeltechniek in zwarte inkt, knap van uitdrukking.” (Kollummerkrant)
 4. ”Zwart-wit parodieën, ingekleurde zacht glanzende foto realistiese zeefdrukken, gebiologeerd door snel, flitsend ervaren wereld van de reclame, vermaaksindustrie, sex en andere platvloerse exponenten van de consum ptie maatschappij. Geen middel blijkt te grof om dit de kijker duidelijk te maken.” (Leeuwarder Courant)

1982.”Een brief van Galerie Internationale aan de Madison Avenue te New York waarin het oeuvre van Van der Wal “truly outstanding” wordt genoemd: werkelijk voortreffelijk, opvallend, markant, waarbij dan verder wordt opgemerk dat de technische kwaliteiten en de nuances van het hoogste kaliber zijn.Men wil vanuit deze Galerie dan ook graag er aan meewerken dat dit werk ook in Amerika bekend wordt.Ook Jef Geeraerts spreekt in een briefkaart lof van het werk van Fred van der Wal:”om in te bijten en te knijpen…”

En Fred van der Wal zelf zegt:”Het interesseert mij meer wat Jef Geeraerts over mijn werk zegt dan de eerste de beste kunstkloon, die zijn veilige bestaantje te danken heeft aan vriendjespolitiek, stipendia, rijkssubsidies, con traprestatie, stipendia, percentage regeling, reisbeursjes om de horizon te verbreden of het tekenleraarschap. Kunst is geen vrijblijvende vrijetijdsbesteding op zolder in de nieuwbouwrijtjes woning. Beeldende kunst is een manier van leven. Mijn manier…”(Kolummer Courant)

 

1982.”Objektieve werkelijkheid,drukke komposities tintelen van het leven, zeer minutieus en gede tailleerd, tech nies raffinement.”(Arnhemse Courant)

1982.”Opzienbarend aantal tentoonstellingen in binnen- en buitenland…gecombineerd met zijn vaak niet zachtzinnige uitspraken maakt duidelijk dat Fred van der Wal,die autodidakt is, kunst maken niet ziet als een vrijblijvende vrijetijds besteding, maar: Beeldende kunst is een manier van leven.Mijn manier.” (Tilburgse Koerier)

1982.”De ommekeer in z’n leven naar de kunst was op de Bloemendaalse kweekschool (sept.1960-mei 1966) waar enkele maanden voor het hoofd akte examen,de interesse voor het surrealisme groter bleek dan het diploma.Door de docenten tekenen en literatuur werden de invloeden van schrijvers om ge zet naar beeldende kunst in de vorm van schilde rij en en tekeningen.De anti-maatschappelijke in stel ling in de jaren zestig bleek aan te spreken en zorg de voor een autodidact die al in 1966 zijn eerste tentoonstellingen had in kunstcentrum De Ark te Haarlem en Galerie De Sfinx in Den Haag.Het twee jaar werken in een hoofdstedelijk antiquariaat bracht hem in aanraking met vele antieke prenten en de ontmoetingen in Galerie Mokum,bleek voor hem de bakermat te zijn van de Nederlandse realist en.Een doorbraak was de tentoonstelling “Jonge Nederlandse realisten” in het gemeente museum te Arnhem,waarna vele exposities volgden, overwegend in Nederland en enkelen ook daar buiten. Rondreizende groepstentoonstellingen en “one mans” zullen zo rond de 150 bedragen.De productie van de afgelopen 16 jaar schat hij op zo’n 320 tekeningen,schilderijen en gouaches, daarnaast is er nog grafiek in de vorm van zeefdrukken,lithos en offset drukken.

Maak wat je mooi vindt en blijf vooral niet werken binnen een vast raam,is een standpunt dat ook speelde toen hij een punt zette achter z’n leraren op leiding;dingen doen die veel leuker zijn en daarmee verder doorgaan,want zoals hij zelf schrijft:Het kun stenaarsschap?Een mooi vak,maar een zwaar vak, meneertje.Lijden met een grote el.Daar houd ik zo van.Altijd de weg van de meeste weerstand.Als het eenvoudig kan altijd moeilijk doen.” (Bergumer Courant)

1982.”Recensies zijn zeer lovend en prijzend… blijkt secuur en precies vakman,knap,al zal niet ie dereen zijn onderwerpen waarderen,maar dat raakt de kunstenaar waarschijnlijk nauwelijks. Zeer zelf bewust!” (Actief)

1982.”Zeer aanstootgevend,sexueel-eroties,sugges tief,uiterst kwetsend voor vrouwen,hoort niet in openbare gebouwen thuis, CDA gemeente raadslid vroeg zich in de gemeenteraad af of hier niet een grens was gepasseerd. De wethouder wees er op dat dit soort zaken vanaf de zondeval al heel gevoelig liggen!” (Leeuwarder Courant)

1982.”In ragfijn nylon geklede dames zijn aanstoot gevend en strijdig met de wet op de openbare zeden, n.b. naakt geschilderd. Klachten van GPV stemmers over de wijze waarop ze zijn geportretteerd. Ook de CDA fractieleider plaatste vraagtekens bij deze expositie.” (Friesch Dagblad)

1982.”Expositie van Fred van der Wal moet volgens GPV uit gemeentehuis verdwijnen.” (Bergumer Courant)

1982.”RPF-GPV wil sexueel-erotiese portretten van Fred van der Wal verwijderen.” (Bergumer Courant)

 1. ”Dit kunnen wij onze burgers niet langer aandoen. Deze expositie is erotisch en ook nog sexueel, dus in strijd met de goede zeden!” (Actief)

1982.”De tentoonstelling van Fred van der Wal wordt druk bezocht. De zonde lokt? Twee naakte vrouwen maken pret onder de douche, naakte vrouw met naaimachine, naakte jongeman met naakte fotograaf suggereert zijn latente homosexualiteit, jarretels en laarzen, vaak luchtig, aards, vrolijk, wat surrealistisch. Kop dicht en genieten!” (Leeuwarder Courant)

1982.”Fred van der Wal is gek op leer, die liefde steekt hij op zijn schilderijen niet onder stoelen of banken… strak in het zwarte leder geregen meeste ressen…dat riekt naar SM,maar Fred van der Wal gaat nog een stapje verder, toont naakte mannen,die zich overgeven aan het genot van prangende was knijpers op de tepels.” (Leeuwarder Courant)

 1. ”Raadslid Welmers van het RPF vindt de schilderijen en grafieken van Fred van der Wal sexueel eroties van aard, suggestief, aanstootgevend en kwetsend voor de vrouwen. In de kringen van de heer Welmers maken mannen uit wat vrouwen moeten vinden!” (Drachtster Courant)
 2. ”Zweet, sex, walging, sadomasochisme en andere vormen van (sexuele)lust- en onlustbeleving. Een opvallend showkarakter? Onwillekeurig rijst de vraag of Van der Wals bekentenisen inhouden dat hij een werkelijke, overtuigde sado-masochist is. Daar tegenover staat dat alles in vergelijking tot het eerdere werk harder is geworden. Het spel element lijkt goeddeels uitgeschakeld.

Van der Wals nieuwe werk is minder vrijblijvend, beter. De vraag wie hij is mag derhalve misschien nog het best geïllustreerd worden met het zelfportret op de uitnodig ing; het gezicht frontaal naar de kijker toe,de tong dreigend uit gestoken en de brillenglazen spiegelend in het felle licht” (Leeuwarder Courant)

1983.”Fred van der Wals maatschappijlikkerige in gezonden brief benam mij de lust tot ontbijten.” (De Volkskrant)

 1. ”Met de uitspraak van kunstschilder Fred van der Wal betreffende de BKR ben ik het roerend eens.” (De Volkskrant)
 2. ”Van der Wal uit Friesland heeft wel een erg beperkte kijk op het functioneren van de beeldende kunst en erg weinig interesse in de nu levende kunst.” (De Volkskrant)
 3. ”Fred van der Wal:Nieuwe eisen BKR een gezonde zaak.”(De Volkskrant)

1983.”Waar haalt Fred van der Wal de moed vandaan het penseel nog ter hand te nemen?” (Leeuwarder Courant)

 1. ”Fred van der Wals rabiaat rechtse opvattingen.” (Leeuwarder Courant)
 2. ”O, ja,Fred van der Wal heeft zijn lidmaatschap van de BBK opgezegd!”(Leeuwarder Courant)
 3. ”Fred van der Wal moet een groot ziener zijn,bijna een profeet. Ik ben namelijk als museum direkteur zo bang voor die vreselijke lelijke woordjes die je zult gaan gebruiken, net zoals die schuttingtaal toen bij je tentoonstelling in Pulchri Studio in Den Haag. Zo’n gedreven schrijver toch en toch ook zo’n groot kunstschilder. Groet Bernardine maar van me, m’n lekker hartje. Je onderdanige Wouter van der Horst.” (Drachtster Courant)
 4. ”Technisch werk van goed nivo.” (Leeuwar der Courant)
 5. ”Waar leeft de heer van der Wal zelf eigenlijk van?” (Leeuwarder Courant)
 6. ”Door zich kritisch tegenover zijn collegas op te stellen, zeker van de achter ban, de silent majority, laadt de heer van der Wal de verdenking op zich zijn toekomst nu al zeker te willen stellen.” (Leeuwarder Courant)
 7. ”Gebrek aan talent moet niet beloond worden,” zegt Fred van der Wal.” (Kijk op het Noorden)
 8. ”Opmerkelijke visie van kunstenaar Fred van der Wal die zegt;Ik ben niet solidair met mijn mede kunst broeders. Ach,verzucht Fred van der Wal;ik wilde altijd al het allerliefste Niets met een grote N worden,daarom werd ik ook kunstenaar en dat is een goede stiel voor iemand zoals ik die 12 scholen met 13 ongelukken af liep.Schilderen is voor mij geen vrijblijvende vrijetijdsbesteding op zolder van een nieuwbouw rijtjes woning, maar een way of life. Het is voor mij de rechtvaardiging van mijn bestaan. Een existentiële noodzaak!” (Bijtijds)
 9. ”Eigenaars en bewoners van het vroegere Weinmakkershus zijn nu kunstschilder Fred van der Wal en zijn vrouw Ina Bosse.” (Actief)
 10. ”Deze veertigjarige in Renkum geboren kunstenaar woont sinds een half jaar in een oud wagen makershuis in Garijp.”(Pulchri nieuws)
 11. ”Een kunstenaar die de laatste jaren nogal veel en luidruchtig aan de weg heeft getimmerd is Fred van der Wal (1942) uit Garijp.Van der Wal ver staat dan ook de kunst iedereen en alles meesterlijk te ergeren en dat bewonder ik in hem.”(Leeuwarder Courant)
 12. ”Zo’n verraderlijke solist vindt menigeen Fred van der Wal, kunstschilder en Galerie houder te Garijp. Deze dissidente kunstenaar schopt al geruime tijd tegen de BKR.” (Leeuwarder Courant)
 13. ”Verraderlijke solist Fred van der Wal is niet zo verraderlijk.” (Leeuwarder Courant)
 14. ”…want nadat Fred van der Wal mij eens onaangenaam verrast heeft met een brief vol vloeken, lees ik zijn teksten sowieso niet meer.” (Drachtster Courant)
 15. ”Inderdaad heb ik Fred van der Wal ernstig geadviseerd zijn domme geschrijf en geschilder onmiddellijk te staken. De Smallingerlandse kunstenaars nemen het niet meer. Als hij nu niet stopt zou dat een echte culturele ramp zijn. Sommige mensen leren het ook nooit.” (Drachtster Courant)
 16. ”Fred van der Wal; Ik denk dat er in de kunst geen enig gangbare antwoorden zijn.” (Leeuwar der Courant)
 17. ”BKR neffens Fred van der wal net in goede regeling. De leste jierren dat ik yné BKR siet, wie ik mar wat oan ‘t ruchhouwen.” (Frysk en Frij)
 18. ”Zijn interesse gaat uit naar goed gebouwde, van top tot teen geëpileerde,zwaar geparfumeerde dames,van Kopf biss Fuss in extra spannend, zwart leer, waarbij die hoge, leren laarzen puntig de superioriteit van de eigentijdse, bevrijde vrouw beklemtonen.” (Tubantia)

1984.”Fred van der Wal gaat al een kleine twintig jaar honend en uitdagend door ons kunstwereldje. De recensen-ten weten nauwelijks wat ze aan hem hebben.Eén ding staat vast;ondanks zijn zelfspot neemt Fred van der Wal zijn vak niet serieus. Hoewel, het dient gezegd, hij dat wonderlijke vak uitstekend verstaat. En wel, omdat Fred van der Wal veel te clever is om kunstenaar te zijn.” (Hengelosch Dagblad)

 1. ”Kordate uitspraken over de BKR,die hem niet in dank afgenomen zijn door kollega-kunste naars.” (Nieuwsblad van het Noorden)
 2. ”Een goed schilderij zal altijd zijn koper vinden.” (Leeuwarder Courant)
 3. ”Wat blijkt nu? Fred van der Wal heeft helemaal nooit geen lessen op de kunstakademie gevolgd. Mijn vraag is: heeft deze mislukte schoolmeester, want dat is ie, eigenlijk wel verstand van de kunst, van onderwijs of van geen van beiden?” (Leeuwarder Courant)
 4. ”Fred van der Wal,geboren in 1942 te Renkum had verschillende eenmans- en groepstentoonstellingen in Nederland, Duitsland, Zweden, Engeland en Amerika.Hij zal in het voorjaar 1985 een tentoonstelling van nieuw werk verzorgen in Galerie 51.”(Edese Post)
 5. ”Fred van der Wals werk was al eerder te zien in Galerie 51. In het voorjaar van 1985 is in deze Ga lerie een grote tentoonstelling van het nieuwe werk van deze kunstenaar te zien.” (Edese Courant)
 6. ”Fred van der Wal:Wouter van der Horst?Het zal me worst wezen!” (Drachtster Courant)
 7. ”Fred van der Wal: Goed lezen is een vak apart en dat beheerst Wouter van der Horst niet!” (Drachtster Courant)

From → Zonder categorie

Geef een reactie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: