Skip to content

ÉÉN KEER HAD STALKER X. GELIJK MET ZIJN DOOR JALOEZIE GEDREVEN SCHAMPSCHOTEN & SCHIMPSCHEUTEN AAN HET ADRES VAN FRED VAN DER WAL, WANT NOOIT GESCHOTEN, ALTIJD MIS…

december 2, 2016

ÉÉN KEER HAD STALKER X. GELIJK MET ZIJN DOOR JALOEZIE GEDREVEN SCHAMPSCHOTEN & SCHIMPSCHEUTEN, WANT NOOIT GESCHOTEN, ALTIJD MIS…
juni 28, 2013
ÉÉN KEER HAD STALKER X. GELIJK MET ZIJN SCHAMPSCHOTEN WANT NOOIT GESCHOTEN, ALTIJD MIS…
REACTIES BIJ MIJN WEBLOG OVER HET CBK DEELRAAD OOST DAT NU EINDELIJK WORDT OPGEHEVEN

27 reacties

fredvanderwal

Uit informatie blijkt dat de pottenbakster haar potterie exposeert bij Galerie Petit. Bij deze galerie van commerciële objecten exposeert de mij onbekende Zeeuwse schilder/ex-illustrator Teun Nijkamp zijn cartoons in olieverf. Deze merkwaardige meneer met elf jaar psycho analyse achter de rug bij een gekkendokter, ex-voorzitter Zeeuwse kunstenaarsvereniging, beweerde twee tekeningen van mijn hand te zullen vernietigen. Reden onbekend. Elf jaar psychotherapie en nog last van gekte, denk ik dan altijd maar. De half Indonesische artiest Nijkamp heeft in 1969 mij bezworen zijn hele leven lang mij tegen te werken met een sluwheid die aan wel meer Oosterlingen inherent lijkt te zijn, volgens sommigen. Ik wil niet discrimeren maar alleen nog maar feiten vermelden.
De directie van Galerie Petit is sinds 1976 tegen mijn werk en persoon hoorde ik van een van de schilders van deze galerie. Ik heb de directie overigens nooit gesproken of gezien en geen idee wat ze tegen mij en mijn werk hebben. Het zal wel weer het resultaat zijn van de hoofdstedelijke roddel door de gesubsideerde Amsterdamse kunst artiesten.

fredvanderwal

De “staf”van het CBK heeft zijn beklag inmiddels gedaan en zoekt juridische mogelijkheden om mij te vervolgen in zake laster en smaad.
Voor wat zou je zeggen. Lachwekkend! Vanavond gaat een klacht naar de deelraad de deur uit en indien het CBK hoog van de toren blijft blazen informeer ik de pers.

fredvanderwal

Merkwaardig is het feit dat de keurig geklede mevrouw M. A. G. als medewerkster haar eigen potjes kan tentoonstellen alsmede haar verzameling rare Chinese hoedjes. Belangenverstrengeling is evident. Het CBK Amsterdam Oost meent zich een pendant te zijn van het Stedelijk Musuem.

fredvanderwal

Inmiddels heb ik uit niet nader te noemen bron vernomen dat het CBK mij wenst lastig te vallen met “maatregelen” en reeds informatie heeft ingewonnen bij de juridische afdeling. Ik wilde verder de zaak laten rusten, maar nu ga ik ook door en dien morgen een officiële klacht in tegen het door mij genoemde staflid van het CBK bij de klachtencommissie deelraad Oost.
Het CBK is gewend met halfzachte, eenzijdig verlamde, demente bejaarde, belegen ex-hippies als Aat Veldhoen om te gaan, maar zullen in mij een tegenstander van formaat vinden.
Prima dat die ouwe meuk van de uitleen collectie daar wordt verkocht voor een euro en die hele “staf” erbij.
Geen cent waard dat stelletje ongeregeld. Het wordt tijd dat de beuk er eens in gaat en niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Wie niet horen wil moet worden vast gebonden, seks-juweel gemarteld met electriese klemmen op tepels en schaamlippen, opgehangen aan de polsen of enkels en een pak klappes krijgen tot ze murw zijn en het bwustzijn verliezen. Ik zal de eerste zijn die de zweep ter hand neemt. En dan gaat het me toch uit de losse pols van je klits klets klandere van de ene bil op de andere….. striemen tekenen op de huid is an sich een groot kunstwerk!

PS;
Wat aanvulling op de collectie betreft kan ik magistrale werken van olie verfartiest Barteld Beervogel uit Wuustwezel, textiel kunstenares Lisa Lusjeboer uit Lutjelollum, ecologisch artieste Zwammetje Eiketak en waterververster Naadje Naerebout van de Zeeuwse kunstkring aanbevelen, maar ook de powezie van Ali Ben Maf Maf en het pseudo literair geleuter van die blauwe Teun ‘Steun’ Nijkamp.

fredvanderwal

Op de foto knijpt onze kunstenaar een oogje toe in een schijnbaar vergevingsgezinde pose. Lezer, vergist U zich vooral niet! De uitermate integere kunstartiest Fred van der Wal kent namelijk als zwaar tillende kunstenaar geen vergeving, want wie niet voor Hem is nou, die is gewoon tegen. Van de drup in de regen en aan mijn zegen is toevallig alles gelegen.
Opvallend is dat degenen die onze rasartiest Fred van der Wal dwars zitten meestal binnen afzienbare tijd het af leggen en d ekist in kunnen sappen met hun appelflappen. Men fluistert in bepaalde kunstkringen zelfs dat onze omstreden kunstenar in het bezit is van een Derde Oog. Het zogenaamde Boze Oog. Nee, dan houden ook de tegenstanders het niet langer droog en breken wij door alle dijken heen
.
fredvanderwal

Inmiddels is gebleken dat de ambtenaren van het CBK, de voltallige, zeskoppige “staf” van de vrouwelijke kunne, een stel totebellen niet in staat is tot een antwoord te geven en het Hoger Op zoekt. De juridische afdeling wordt tehulp geroepn om Fred van der Wal te bestrijden!
De eigentijdse en toch zo moderne dames willen weer eens afhankelijk zich op stellen zoals het de dames ook betaamt, die doorgaans met de mond vol tanden staan zoals in kunstkringen gebruikelijk. Monddood en dat geldt voor deze sectie maar zeker voor de gepensioneerde ex-directeur van het CBK. Een mislukte tekenleraar.

fredvanderwal

Geruime tijd geleden meldde ik mij aan voor een plaats in de selectie commissie van de NKVT. Dit is door het bestuur niet gehonoreerd zonder opgave van redenen. Geen probleem; zo nodig hoef ik mijzelve niet te profileren. Ik dacht slechts de vereniging een dienst daarmede te kunnen bewijzen om eindelijk eens kwaliteit binnen te gaan halen ipv uitgebluste rijksakademie produkten van tekenaars die in hunne genialiteit binnen een kwartier een ‘kunstwerk’ scheppen.

fredvanderwal

Ik geef het ook verder maar op om in de ballotage commissie te gaan zitten want mijn doel was wat minder vage “esoterische” broeders en zusters binnen te halen ipv de klatsj klatsj en kras kras artiesten die tot de familie doorsnee behoren. Er zijn slechts twee realistische kunstenaars lid en niet repesentatief voor de kunstenaars stand. Te weinig. Onevenredig vertegenwoordigd.

ISIS NEDLONI

LIEVE SCHAT,

WAT EEN BELACHELIJK GEDOE WEER VIA DE MENSEN DIE BEPALEN WAAR IETS KOMT TE HANGEN OF BIJ WAT VOOR EEN ESOTERISCH SFEERTJE WAT WEL EN NIET HOORT….WAT DENKT MEN WEL NIET?
TROUWENS….HET IS JUIST KUNDIG OM TEGENOVERGESTELDE WERKEN BIJ ELKAAR TE HANGEN…..
ALS IEMAND OVER HET LEVEN SCHILDERT OF TEKENT….DAN BEN JIJ HET WEL….EN BEHOORT DE ESOTERISCHE WERELD BIJ HET SLAPJANUS ZWEEF GEHALTE VAN HEB IK JOU DAAR…..
HET RANDT VANZELF DE LEVENSASPECTEN AAN…BRRRR….JOU WERK GAAT HEERLIJK OVER DE EXPRESSIE VAN HET LEVEN…..EN WAT STA JE ER WEER HEERLIJK OP…OP DE FOTO…..SAMEN MET TWEE TOPWERKEN VAN JOU!!!!
BLIJKBAAR IS ER ALTIJD WAT GAANDE OP DE WEG VAN HET KUNSTENAARSPLANTSOEN….ALLEMAAL GROTE EGO’S DIE MEE WILLEN BEPALEN….MEE WILLEN DENKEN VANUIT DE BENAUWDE INTERPRETATIEDRIFT….EN DAN NOG DE BRUTALITEIT HEBBEN OM AAN TE GEVEN…HOE ZGN DE VORK IN DE STEEL ZIT VIA DE ESOTERISCHE KWAKZWALFERIGE INVALSHOEK…..BRRRR……VLIEG ER BOVEN MY DEAR…VLIEG ER BOVEN….
JE WERK HANGT ER!
VOL TROTS EN KRACHTIG EXPRESSIEVERMOGEN!
EN DAAR GAAT HET OM!

fredvanderwal

Het is een k*tstreek van zowel de juffrouw van het CBK – een Chineesje behept met de volgens sommigen kenners van het allochtone veld overbekende aangeboren sluwheid en achterbaksheid de Oosterse volken nu eenmaal eigen- die vertelde dat mijn werk opzettelijk een slechte plaats heeft gekregen omdat mijn werk haar niet beviel en zij op onbegrijpelijke wijze een hekel zou hebben aan mijn persoon terwijl ik het onbenullige mensje niet ken of ooit gesproken heb. Haar informatie moet dus van elders komen. Het Amsterdamse kleinsteedse bekrompen kunstenaars roddelsirkwie van subsidievreters rond zoveelste rangs kutgalerietjes van likmereet. Het is hoogst opmerkelijk hoe de ophangcommissie van de Nederlandse Kring Van Tekenaars akkoord is gegaan met mijn werken buiten de ten-toonstelling op te hangen en op hypokriete wijze blijft vol houden hoe mooi mijn werk hing.
Het werk van mij is met opzet opgehangen buiten de groep en die handelwijze is uiter-aard niet toevallig, zoals doorgaans niets toevallig gaat bij het ophangen van werken tbv een expositie. Bekend zal zijn dat ik als enige van de groep van tekenaars regelmatig uitnodigingen krijg van Ooostenrijkse, Amerikaanse o.a. Los Angeles, San Francisco en New York) , Duitse, Engelse en Franse galeries.
Indertijd heb ik het contact tussen het bestuur van de NKVT en het CBK gelegd via mails met de toenmalige (nu al weer uitgerangeerde) directrice M. Raymakers, die mij enige tijd welgezind was toen zij nog niet haar baantje verloor.
Welgezindheid, Voor zo lang als het duurde uiteraard want wij kennen onze labiele pappenheimers uit het kunstenaarsplantsoen terdege.
Doorgaans dwang neuroten en gefrustreerde hotemetoten. Klapmutsen. Psychopatiese paljassen of droefgeestige druil oren.
Betrokkenen hebben de NKVT geen goede dienst bewezen met hun handelwijze. Het lijkt mij beter voortaan geen ideeën voor een expositie of activiteit bij het bestuur van de NKVT in te brengen want het wordt klaarblijkelijk niet gewaardeerd.
Even goede vrienden.

fredvanderwal

ZOALS WEL VAKER ZIJN DE COLLEGAATJES IN JE GEZICHT POEP VRIENDELIJK EN IS DE HONING WEER EENS SPOTGOEDKOOP MAAR OWEE ALS JE JE OM DRAAIT ZIJN HET PIRAHNAS, BLOEDHONDEN, BULL TERRIËRS, ÉÉNMOTORIGE MUGGEN, KWEZELS EN TANDDELOZE PITBULLS DIE OP JE BLOED UIT ZIJN.

fredvanderwal

AAN DE ANDERE KANT WAT DE COLLEGAATJES BETREFT: ZE MOGEN SPUGEN OP MIJN HIELEN, ALS ZE MAAR LACHEN IN MIJN GEZICHT…EN DAT LIEVE LEZERS EN -ESSEN DEDEN DE DAMES VAN DE STAF VAN HET CBK CONSTANT, GELIJK CHINEZEN DIE OOK ALTIJD MAAR LACHEN, ZELFS ALS HET HUILEN MET DE LAMP VOOR OVER IS…

fredvanderwal

De brief van Fred Fritschy nav een en ander was een warme brief die ik per post ontving waarin hij mij zei dat als het aan hem had gelegen mijn werk een betere plaats zou hebben gehad. Fred Fritschy is een door mij hoogst gewaardeerde kunstenaar met een warm hart.
Mijn vermoeden blijft dat mijn werk niet bepaald algemene waardering geniet van de dames en heren collegae van de Kring van Tekenaars.
Of mij dat veel kan schelen? Nee! Ik doe mijn ding en vraag niet om enig applaus of bijval.
De emotionele Wim Worm lid van de ophangcommissie meende bij de laatste jaarvergadering over mijn hoofd heen aan het bestuur melding te moeten maken van mijn “schofterige weblogs” een punt dat in het geheel niet op de agenda stond en bedoeld was om de andere leden tegen mij in te nemen op manipulatieve wijze die in de zestiger en zeventiger jaren van de saloncommunistische BBK misschien succes zou hebben opgeleverd.
In de 48 jaar van mijn kunstenaarschap is mij zelden zo’n schandelijke, openlijke aanval ten deel gevallen te midden van collegas.Doorgaans gebeurt het achter mijn rug om, vooral door Friese collegaatjes.
Ik stond op na de verklaring van Worm en verliet de vergadering met de woorden: “Dit accepteer ik niet”.
Mijn aanvankelijke wens om deel uit te maken van de ballotage commissie zoals ik uitte op een van de eerste vergaderingen is niet gehonoreerd, doch dit terzijde.
Hoogstwaarschijnlijk ben ik op een volgende vergadering helaas verhinderd te komen vanwege dringende familie omstandigheden. De graftakken.

fredvanderwal

Reblogged this on Fredvanderwal’s Weblog.

fredvanderwal

Tijdens de laatste vergadering van de NKVT verklaarde de ophangcommissie dat zij niet verantwoordelijk zijn geweest voor het buiten de groep exposeren van mijn werk. Ik geef ze het voordeel van de twijfel, maar vraag mij af wat de taak is van een ophang commissie als zij niet verantwoordelijk zijn VOOR HET PLAATSEN VAN DE KUNSTWERKEN.
De schreeuwpartij die daarbij ontstond noopte mij helaas de vergadering te verlaten.
Ik bezoek geen kunstenaarsbijeenkomsten om in zinloze emotionele discussies of persoonlijke aanvallen betrokken te raken, dat heb ik in het verleden bij de salon-communisten van de BBK al eens mee gemaakt en daar pas ik voor.
Ik neem mijn collegae uiterst serieus en verwacht dat deze attitude wederkerig is.

fredvanderwal

Ik mag de ex- VK weblogger X. wel prijzen voor zijn discussie van enige tijd geleden die voor mij de aanzet was om eens verder te zoeken op internet waar werk van mij aanwezig was in openbare collecties. Niet eerder had ik daar onderzoek naar gedaan, omdat het mij niet erg interesseerde. Mijn werk is nu eenmaal verspreid over Nederland, de VS, Engeland, Duitsland en Franrkijk. Een aantal werken uit overheidscollecties is “zoek” geraakt , en dat “zoek raken” is een equivalent voor diefstal. Tenminste vier werken zijn uit de Dieuwke Bakker collectie verdwenen tussen 1967 en 1995 waaronder twee werken vernietigd door galeriehoudster Dieuwke Bakker tijdens één van haar regelmatig terug kerende herfst psychoses, één zeefdruk van mijn hand uit de collectie is weg gegeven aan een ex-medewerkster en één tekening uit 1967 spoorloos. Uit de ICN collectie zijn meer dan tien van mijn werken verdwenen en twee schilderijen via een niet bonafide veiling verkwanseld. Een gestolen schilderij aangekocht door de projectgroep Fotorealisme begin jaren 70 kon ik terug kopen. Uit dien hoofde maak ik mij niet erg druk waar mijn werk zich bevindt.
Twee door de Zeeuwse illustrator/ex-contraprestatieschilder Teun Nijkamp in 1967 aangekochte tekeningen van mijn hand zijn volgens de surrealistische schilder Chris van Geest vernietigd door de zo nu en dan overspannen Zeeuw Nijkamp, die als hoogtepunt in zijn fictieve “carrière” het voorzitterschap van de Provinciale Zeeuws Kunstenaarvereniging noemt.
Als vaste mede exposant Galerie Mokum van 1967 tot 1973 intrigeerde hij en werkte hij mij tegen. Nijkamp beweerde trots dat hij drie schilders de galerie had uitgewerkt.
Het blijft maar een raar, dolkomisch volkje die kunstartiesten met hun in- en aanhang. Ik heb er geen vrienden onder en ze komen mijn huizen niet binnen.

fredvanderwal

Na dit eerbetoon aan X. mag ik toch wel verwachten een Like te krijgen, dan is dat ook weer geregeld.

fredvanderwal

De Heer X. die gaarne onder talloze pseudoniemen en web adressen figureert heeft inderdaad zijn Like gegeven. Sjappoo, mag ik wel zeggen. Een daad van belang. Een standpunt. Een hommage. Een blijk van een gezonde visie.

fredvanderwal

Naar geruchten die mij recent bereikten zond de “staf” van het CBK na een “vergadering” bij de koffie met schuimgebak in staat van opperste verwarring een delegatie naar de ARBO medewerker van de deelraad Oost met het verzoek om “juridische maatregelen tegen die Fred van der Wal”.
De “staf” vergat in hun emotionele noodgreep zo kenmerkend voor het vrouwelijk geslachtsdeel van de mensheid dat een ARBO medewerker in geen enkele werk relatie staat tot een exposant.
De “staf” droop af en genoot van de thee des midddags om drie uur. Veel viel er niet te beleven in het CBK en een kleuterklasje ADHD kinderen, partieel gestoorden, neuroten, psychoten en dyslectici had de ruimte net verlaten.
Rust in de tent.
Juffrouw M. A. G. haalde achter de balie opgelucht adem, keek in de spiegel van een vitrine en schikte haar haar.
Er zou een lange weg te gaan zijn op weg naar erkenning van haar kleipotjes en pannetjes, wist zij.

fredvanderwal

Mevouw M. A. G. ontkent overigens het gepasseerde. Ik overweeg een klacht bij de klachten commissie van de Deelraad Oost.

fredvanderwal

MIJN LAATSTE TENTOONSTELLING IN DE BOURGOGNE VAN FOTOMONTAGES EN COLLAGES:

exposition photos fred van der wal a entrains sur nohain l’atelier …
fredvanderwal.wordpress.com/…/exposition-photos-fred-van-der-wal-a-e…‎

september 21, 2012. EXPOSITION PHOTOS FRED VAN DER WAL A ENTRAINS SUR NOHAIN L’ATELIER GALERIE FRANCOIS D’AUVIGNY. Fred van der wal: …
exposition photos fred van der wal (for fans only) a entrains sur …
fredvanderwal.wordpress.com/…/exposition-photos-fred-van-der-wal-for…‎

22 sep. 2012 – EXPOSITION PHOTOS FRED VAN DER WAL (FOR FANS ONLY) A ENTRAINS SUR NOHAIN L’ATELIER GALERIE FRANCOIS D’AUVIGNY …

fredvanderwal

Het is kenmerkend voor het achterbakse ambtenaren gedrag dat de zo progressieve “Staf” van het CBK, in het bijzonder mevroj M. A. G., niets van zich heeft laten horen. Kenmerkend voor de opvatting van ambtenaren dat zij kunstenaars beschouwen als weg werp artikel waar kunstenaars het overigens zelf naar hebben gemaakt met hun doorgaans onderdanige, kruiperige, laffe houding.
De dames van de “staf” huilden uit bij de ARBO coördinator Deelraad Ooost wetende dat hij een bindende relatie heeft met mijn oudste dochter. Over Kutnijd van de stafdames gesproken. Ongetwijfeld verkeren zij als intrigantes in de veronderstelling dat zij deze gewaardeerde, uiterst intelligente, academisch gevormde functionaris tegen mij op kunnen zetten.
Een klacht bij de klachtencommissie Deelraad Oost is door mij in voorbereiding. Opheffen die handel van het CBK als instelling die klaarblijkelijk vijandig staat tov een kwaliteitskunstenaar als Fred van der Wal. Het wordt tijd dat de ambtelijke artistieke sluipwespen en cultuur minnende strontvliegen door de Grote Vliegenmepper worden plat geslagen.

@CBKamsterdam

Ik heb Mischa ontmoet, de dochter van Fred van der Wal! Kijk op zijn VKblog!

fred van der wal
@fred_wal 16 december
@CBKamsterdam
oooooooooohhhh!

fredvanderwal

Aan deze laatste reactie van de staf van het CBK te merken beviel de kennismaking niet erg

@CBKamsterdam
oooooooooohhhh!

fredvanderwal permalink

fred van der wal says: October 3, 2010 a

Ja, dat is Amsterdam
de stad van mijn jeugd
nu de helft van de inwoners
niet Westerse of Westerse allochtonen
en gezellig dat het zou worden
zei de pvda in de jaren 70
ergernis bekruipt mij als ik even aan haal
de woorden van Joop den Uylebal
over de Bijlmermeer jaren 70:
Eens zullen hier de nachtegalen zingen
ja hoor
de pistoolschoten klinken in dat ghetto
over en weer
Nederland Klein Kolereland
daar aan de zee
laat het maar onderlopen
heeft Matthieu Coumans
weer een slapeloze nacht
de arme schat
om te zoenen toch?
But not for me

Esther Coumans

Wat smakeloos, zeker zo net na zijn dood. Grow up.

fredvanderwal

ZO MEVROUW ESTHER
U VINDT DIT ZO SMAKELOOS
EN NIET SMAKELOOS HOE DE HISTORIE VERLIEP VAN MIJN SCHILDERIJ DAT DAN WEL NIET GEWOON GEJAT IS DOOR MENEER COUMANS MAAR DOOR SELCHT ADMINISTRATIEF BEHEER ‘ZOEK RAAKTE’ EN MET TEGENZIN VAN DE CBK STAF WERD GERETOURNEERD AAN HET STEDELIJK MUSUEM TE AMSTERDAM
EN DE HUFTERSMANIEREN VAN MEVROUW M. A. G. DIE EVEN “WRAAK” WILDE NEMEN OP MIJ VOOR IETS WAAR ZE TOTAAL BUITEN STAAT EN STOND
U HEEFT MIJ WEER FLINK BOOS GEMAAKT EN IK HEB NU BESLOTEN EEN KLACHT OVER EEN EN ANDER IN TE DIENEN BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE DEELRAAD OOST
MEVROUW M. A. G. DIE HAAR INTRIGES HEEFT KUNNEN UIT SPELEN TOT DRIE MAAL TOE (SIC!)
EN HOE DE HELE STAF ONBENULLEN VAN HET CBK IS GAAN UITHUILEN BIJ DE ARBO MEDEWERKER VAN DEELRAAD OOST
OM DIE TEGEN MIJ OP TE ZETTEN
WETENDE DAT HIJ EEN RELATIE HEEFT MET MIJN OUDSTE DOCHTER
DE ARBO MEDEWERKER
IEMAND DIE ER NB HELEMAAL NIETS MEE TE MAKEN HEEFT
U HOUDT WEL VAN EEN RELLETJE HÈ MEVROUW COUMANS…

fredvanderwal

Na uitblijven van een reactie van mevr. M. A. G. zowel als van de “staf” van het CBK besloot ik na een aanval in mijn reactieruimte van mijn weblog door een nicht van Mathieu Comans na ampele overwegingen een klacht in te dienen over het ten ondergang gedoemde CBK dat in mijn geval een toonbeeld van ambtelijke willekeur is geweest.

klachten@oost.amsterdam.nl

LS,

Klacht tegen mevrouw M. A. G. baliemedewerkster CBK die tot drie maal toe ruzie met zocht in het kader van een tentoonstelling van de NKVT in het CBK en verklaarde opzettelijk mijn werk een slechte plaats te hebben gegeven uit “wraak”.
Waarvoor is mij niet duidelijk want ik heb mevrouw May niets misdaan.
Een nadere toelichting van een en ander hieronder vermeld,
Hoogachtend
Fred van der Wal

fredvanderwal

Reblogged this on Fredvanderwal’s Weblog.

fredvanderwal permalink

ZOJUIST BEVESTIGING ONTVANGEN DAT DE KLACHT TEGEN CBK MEDEWERKSTER MAY AN GO IN BEHANDELING WORDT GENOMEN DOOR DE OFFICIËLE KLACHTENCOMMISSIE VAN DE DEELRAAD OOST.

Men zegt binnen ter zake kundige kringen dat onze kunstenaar niet zal rusten voor mevrouw G. van haar onbezoldigde vrijwilligers functie is ontheven.

fredvanderwal

smaad en laster

Beantwoorden

Fred van der Wal aan m.coumans
details weergeven 2 sep. (11 dagen geleden) 2010

Heer Coumans,
U schijnt achter mijn rug om rare mails rond te sturen over mij hoorde ik via mijn geachte collega Rob Krudzlo. Wilt U hier verder van af zien, anders gaat er een klacht naar bevoegde instanties vanwege misbruik van Uw ambtelijke functie en een aanklacht wegens smaad en laster. Ik verzeker U dat ik het in geval van verdere intimiderende, lasterlijke mails het er niet bij laat zitten. U heeft een goeie aan mij want ik ben niet zo’n mietje als de doorsnee kutartiest

Mail van het Volkskrantblog

Beste ,
Je hebt mail van een bezoeker van het Volkskrantblog.
De afzender is Rob Krudzlo
Hieronder volgt de inhoud
Met vriendelijke groet

Geachte heer Kruzdlo,

Dhr. Van der Wal is onterecht bezig een lastercampagne over ons op te zetten. Zijn aantijging raakt kant noch ‘wal’. Zijn werk is in de collectie van CBK Amsterdam opgenomen omdat het nooit is opgevraagd door het Stedelijk Museum.
Wij hebben inmiddels contact met het Stedelijk Museum en ik voel mij dan ook verplicht om dit aan hen door te geven, zodat het Stedelijk Museum dhr. Van der Wal kan laten stoppen met het uiten van valse beschuldigingen .
Met vriendelijke groet,

Mathieu Coumans

CBK Amsterdam

Centrum Beeldende Kunst

Amsterdam Oost

fredvanderwal

MET ZIJN CONCLUSIES HAD X. OOK EENS EEN KEER GELIJK

Grutte Pier 21-08-2010

Eea verloopt niet onprettig momenteel geloof ik. Sommige dingen negeer ik dan ook maar, om de daadwerkelijke discussie zuiver te houden.
Bovendien krijgt de meelezer zo nu en dan een ‘mooi kijkje in de keuken’ (BKR, ICN, Kunstbeleid, Gemeente Amsterdam, hoe zit het nu daadwerklijk met ‘rechten’ en welke dan….).
Ik meen toch ook te mogen stellen, dat ik je wat ‘scherper’ heb gekregen, in je uitlatingen. Waarbij/waardoor je intussen ook zelf flink aan de slag moest….. altijd goed voor het archief, en een accurate CV lijkt me.
Maar we zijn er nog niet…..

fredvanderwal

De mislukte “kunstenaar” K., na opleiding Rijks akademie te Amsterdam niet meer werkzaam, dus dan weten we het wel wat de “kwaliteit” betreft ,mengde zich als beroeps ouwe hoer in de discussie.

fredvanderwal permalink

Laatste Nieuws: Het CBK wordt eindelijk opgeheven als overbodig wormvormig aanhangsel van de pvda dictatuur te Amsterdam

fredvanderwal permalink

VOORMALIG DIRECTEUR VAN HET CBK AMSTERDAM, MARINA RAYMAKERS:

We ondersteunen kunstenaars en we zetten ons in voor kunsteducatie: we leren mensen genieten van kunst en bieden tegelijkertijd kunstenaars een plek.
Het stadsdeel spreekt over jaarlijkse beheerkosten van 500.000 euro.
Het stadsdeel doelt op de totale kosten van het CBK, waaronder de huur van het pand, de kosten voor DB, raad, beleid, andere afdelingen en de personele kosten.

Fred van der Wal: Het wordt tijd dat deze rotte kies uit het stadsdeel Oost eindelijk wordt getrokken. Een geldverspilling aan een select groepje kunstartiesten die dankzij vriendjespoltiek goed valt bij de overbetaalde zes koppige staf (!) van het kunstcentrumpje met totaal 18 medewerkers (!)
De pvda ambtenaren mentaliteit ten top.

Over het “ondersteunen” van beeldende kunstenaars door de “staf” van het centrum kan ik mee praten. Werk insturen voor de collectie aanwinsten was mij vanaf het begin onmogelijk gemaakt. mails werden niet beantwoord. Een verzoek om mijn werk later op te halen ivm de gebroken schouder van mijn echtgenote werd niet gehonoreerd.
Een duidelijke uiting van de linkse kunst ambtenarij.
Een schrale troost: de loketten van de WW lonken naar de ambtenaren die met de pet van de willekeur in de hand in de rij mogen staan. Afknijpen die hap!
Kunst werkt!

From → Zonder categorie

Geef een reactie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: