Skip to content

GISTERAVOND IN TV PROGRAMMA SD-ER RIES JANSEN. DE MAN DIE MET EEN SD ARRESTATIE TEAM MIJN FAMILIE TE RENKUM ZOU ARRESTEREN

februari 8, 2014

GISTERAVOND IN TV PROGRAMMA SD-ER RIES JANSEN. DE MAN DIE MET EEN SD ARRESTATIE TEAM MIJN FAMILIE TE RENKUM ZOU ARRESTEREN

TV NED. 2 . NA DE BEVRIJDING. AFREKENING. 21.00 UUR

Ik zag in de uitzending een foto van nekschotspecialist SD-er Ries Jansen. Het gezicht van de dood. IJskoude moordenaars ogen.
De naam van oorlogsmisdadiger SD- er Ries Jansen komt voor in de rapportage betreffende mijn ouders, die door deze nazi zouden worden gearresteerd
Een telefonische anonieme waarschuwing van uit het verzet was aanleiding voor de vlucht uit Renkum van mijn familie.
Een kwartier voor de inval van de SD vluchtten de ouders met mij en mijn zusje op de fiets naar Utrecht.

Wie zie ik gisteravond ook nog in het programma nb verschijnen? De extreem rechtse/crypto-nazi, paap Monseigneur Simonis die een paar jaar geleden nog zo tactisch was om de post nazi kreet WIR HABEN ES NICHT GEWUSST op de TV te lanceren. Hij vond de behandeling van NSB-ers verkeerd, waarmee de politieke keuze van de media geile Simonis met zijn uitgestreken pastoorssmoel weer eens duidelijk is.
De min of meer collaborerende rooms katholieke kerk met de nazis in de jaren veertig is niet veranderd
Simonis heb ik wel eens ontmoet. Hij weigerde mij een hand te geven omdat ik geen paap ben. Uit betrouwbare bron weet ik dat Simonis enorme geldsommen ontving van medestanders, obligaties en een auto van 80000 gulden indertijd.
Het democraties gehalte van de rooms katholieke clerus is altijd omgekeerd evenredig geweest aan het ledental van de roomse kerk.
De na oorlogse Rooms Rode coalities zijn gesmeed door de KVP uit opportunisme.

NB.: EEN CANADESE DOMINEE NEEMT HET IN ZIJN WEBSITE OP VOOR TER DOOR VEROORDEELDE OORLOGS MISDADIGER RIES JANSEN, DE NEKSCHOT SPECIALIST VAN DE SD.
MATERIAAL VOOR EEN VOLGENDE WEBLOG.

QUOTE Nostalgisch Ede over oorlogsmisdadiger Ries Jansen:

Oog in oog met de beulen
Ede haalde opgelucht adem toen Ries Jansen, de schrik van de hele omgeving kort na de bevrijding werd opgepakt.
Jansen was SD-er. Berucht vanwege zijn martelingen van goede Nederlanders onder wie veel Edenaren in “De Wormshoef” in Lunteren.
Daarin zetelde het SD-nest.
Ries Jansen werd later ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Door zijn verrader lijke activiteiten zijn zeker vijfentwintig Edenaren “verhoord”, gemarteld en omgebracht.

Er waren daar in De Wormshoef nog meer beruchte lieden van de Sicherheitsdienst. Namen als Kooyrnan, Kip, Rommers, Rappard, Plantenga, Albricht, Enckelstroth en Heinemann doen nu, na veertig jaar, hun voormalige slachtoffers nog gruwen van afschuw.
Met SD-ers bewerkten de gepakte illegalen met gummiknuppels, karwatsen, stroppen en ijzeren staven. Klemden tussen de deuren vingers af, schopten en sloegen weerloze slachtoffers bewusteloos, brachten ze weer bij met water om hun sadisme opnieuw te kunnen botvieren.
Niet zelden werden verzetsmensen met een nekschot “afgemaakt”.
Ries Jansen was daarin zo bedreven dat hij het predicaat “nekschotspecialist” kreeg.

(…)Ries Jansen, werd kort na zijn arrestatie opgesloten in dezelfde kast in De Wormshoef, waar in de SD eerder Janny gevangen hield. Janny kwam na de bevrijding oog in oog met hem te staan.
Nu, 40 jaar later, vertelt Janny Laupman: Vlak na de bevrijding stond ik voor die kast.
Samen met de illegale werkers Bill Wildeboer en Lex” Rietveldt, ‘Je wilde van mij toch hun adressen?’ vroeg Janny aan Ries Jansen
Nou, hier zijn ze. In levende lijve.

[9:14:41] fred van der wal: GISTERAVOND ZAG IK IN TV PROGRAMMA PORTRET VAN DE MAN DIE BIJNA DE DOOD IN EEN CONCENTRATIEKAMP BETEKENDE VOOR MIJN HELE FAMILIE IN AUG. 1944 RENKUM
[9:14:51] fred van der wal: RIES JANSEN
[9:15:10] fred van der wal: IK SCHRIJF ER NOG EEN WEBLOG OVER
[9:15:21]XXX: DE DOOD BETEKENDE? HOEZO?
[9:15:46]XXX: DE DOOD BETEKENDE VOOR JE HELE FAMILIE? MEEN JE DAT?
[9:16:04] fred van der wal: JA. EEN KWARTIER VOOR EEN ARRESTATIE TEAM VAN DE SD ARNHEM IS MIJN FAMILIE GEVLUCHT
[9:16:17] fred van der wal: RIES JANSEN BEHOORDE DAAR TOE ALS SD-ER
[9:16:27]XXX: JEZUS…WAT EEN HEFTIGE ONTDEKKING
[9:16:39] fred van der wal: IK WIST WEL DE NAAM MAAR NOOIT ZIJN PORTRET GEZIEN
[9:16:53]XXX: EN..HOE ZAG DE ENGERD ERUIT!
[9:17:31] fred van der wal: GEMEEN,VERANTWOORDELIJK VOOR VEEL DODEN EN MARTELINGEN, VAN NEDERLANDERS, HIJ IS VEROORDEELD NA WO 2 TOT DE DOOD
[9:17:35] XXX: HOE? DOOR WIE?
[9:17:38] fred van der wal: BIJZONDERE RECHTSPLEGING
[9:17:42] XXX: OPGEHANGEN? NNET ALS IN NEURENBERG?
[9:17:46] fred van der wal: NEE. VUURPELOTON,
[9:18:10] fred van der wal: IK VIND HET MOEILIJK TE VERKROPPEN DAT DE FRIES G P EN DE UTRECHTSE HE H. DAAR IN HET VERLEDEN ZEIDEN DAT HET ‘ALLEMAAL GELOGEN’ WAS EN GRAPJES OVER MAAKTEN, MAAR MISSCHIEN VERKLAAR HET VERLEDEN VAN BEIDEN VEEL OVER HUN LASTERLIJKE AANTIJGINGEN
[9:17:15] XXX;: OOOH! DIE! KUN JE NIET SERIEUS NEMEN.
[9:18:19] fred van der wal: EN ALLES WAS VOLGENS HEN GELOGEN WAT IK DAAR OVER SCHREEF
[9:18:23] fred van der wal: DAT ZIT ME HOOG OMDAT IK DE GEVOLGEN ER VAN HEB GEDRAGEN
[9:18:53] XXX: O…DAAR MOET JE JE NIKS VAN AANTREKKEN….VAN DAT SOORT MENSEN MOET JE JE NIKS AANTREKKEN…..
[9:19:01]XXX: NEE
[9:19:09]XXX: ZIJ ZIJN NIET BELANGRIJK
[9:19:19] XXX: ZIJ ZIJN HYSTERISCH
[9:19:39]XXX: VIRTUELE LOSERS. ER OP UIT OM JE AF TE BREKEN IN ALLES!
[9:19:44] fred van der wal: JA, DAT IS WEL ZO! IK GA EVEN DEZE ZINNEN KOPIËREN OM IN EEN WEBLOG TE VERWERKEN

De Veluwepost 25 apr 2008

DOORWERTH – ,,Vroeger dacht ik er niet aan, de laatste jaren wat meer. Misschien ook omdat je wat ouder wordt en meer tijd hebt.’’ Henk van Dalen (85) uit Doorwerth maakte als marechaussee van de Brigade Arnhem deel uit van het executiepeloton dat de beruchte Nederlandse SD-er Ries Jansen ter dood bracht.

Ik was er met een andere marechaussee als Provoost Geweldige – zo heette dat toen- aanwezig bij een aantal zittingen van het Bijzonder Gerechtshof in een villa aan de Velperweg in Arnhem. Wat je daar hoorde, wat die man allemaal gedaan had.
Verschrikkelijk!
Vele jaren na de oorlog leefden nog mensen die gehandicapt waren geraakt door zijn mishande lingen.’’

Elf marechaussees stonden op een rij om het schot te lossen. Van Dalen en een collega hadden een andere taak. Zij brachten Jansen samen met evangelist Bomhof naar de paal, bonden hem vast zodat de man niet zou vallen, maar in elkaar zou zakken.
Jansen keek naar boven en richtte zijn arm omhoog.
Langzaam en luid, voor iedereen verstaanbaar, riep hij: ‘Jezus Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart.’Hij steekt zijn hand voorwaarts, zwaait ermee langs het vuurpeloton en roept: ‘Mannen, gij zijt allen mijn vrienden.
Mijn vijanden zijt ge niet, maar vrienden zijt ge’.
De marchechaussee’s deden hem de blinddoek voor. Vervolgens traden van dalen en zijn collega terug. ,,Vlak voor de kogels hem troffen riep hij nog: Ik zie Jezus door mijn blinddoek heen!’’ Direct na het lossen van het schot, draaiden de elf marechaussees zich om en liepen weg.

De Veluwepost 25 apr 2008

Tijdens zijn (van Dalen) latere werk als ouderling van gereformeerde kerk van Renkum/Heelsum had hij veel gesprekken met mevrouw Snoek, die boven de manufacturenzaak woonde aan het Dorpsplein.
Twee zonen van haar werden ooit opgejaagd door Jansen.
Zij stuurde hem in de gevangenis een bijbeltje met een opdracht daarin, waarna een briefwisse ling volgde.
Daardoor wist Van Dalen dat Jansen zich helemaal had bekeerd. Overigens kwam Jansen uit een godsdienstige familie in Heelsum. In de oorlog kwam hij in de ban van de Duitsers en werd een kwade genius, die alles wat tegen het regiem was, achtervolgde en tiranniseerde.

Quote site vereniging Oud-Bennekom:

(…)Bertus en Martijn, die naar hun huis geweest waren om hun pistolen te halen, werden echter na een klopjacht opnieuw gevangengenomen. Zij werden naar De Wormshoef in Lunteren gebracht.
Hier was de S.D. (Sicherheits Dienst) gevestigd.
Op 15 april 1945 kreeg de S.D.-er Ries Jansen opdracht om de broers van Steenbergen dood te schieten. In een auto reden zij naar Bennekom.
In het bos op de hoek van de Hullenbergweg en de Keijenbergseweg schoot hij beiden met een nekschot dood.

Na de bevrijding van Ede (17-4-1945) heeft hij Ries Jansen (die al snel gevangen was) gedwongen om hem de plaats van de executie aan te wijzen.

(wordt vervolgd)

7 reacties
 1. fredvanderwal permalink

  Opmerkelijk feit; een Nederlandse evangelist en een Canadese dominee die klaarblijkelijk geen idee hebben hetgeen verraders tijdens WO 2 hebben aangericht namen het op voor de SD sadist Ries Jansen.
  Het ware gezicht van de roomse en protestantse kerk toont op de uitgestreken koppen hun sympathie voor moorden, martelen en marcheren. Wellicht staat op hun voorhoofd een onzichtbare swastika ingebrand door een Hogere Macht.

  Like

 2. fredvanderwal permalink

  17 sept. 1944 begonnen de luchtlandingen onder de codenaam Market Garden, een offensief mogelijk verraden aan de Duitsers door prins Bernhard, die naar geruchten de gehele oorlog door informatie leverde aan een familielid van Benno die bij de Abwehr werkte en een tweede man achter Canaris.
  De dorpstraat in Renkum waar de zaak van mijn biologiese ouders stond werd plat geschoten en in brand gestoken.
  Renkum was geëvacueerd en brandweer afwezig.
  Drie weken tevoren waren mijn ouders met mij en mijn zusje gevlucht voor de inval van de SD.
  Waren we gebleven dan had de familie mogelijk onder Brits of Duits vuur gelegen.
  Een schuilkelder was niet aanwezig in het pand Dorpsstraat 62.

  Like

 3. fredvanderwal permalink

  Mei 1945 gingen de biologiese ouders terug naar Renkum. Het huis was een ruïne, de inboedel gestolen, Een kleine 200 boeken van de in het pand gevestigde biblioheek van 7000 boeken, eigdenom van mijn biologies ouders bleven over en waren gered door een buurman.
  Deze 200 (kinder) boeken waren uitgaven uit de jaren 1890 -1935. Ik heb ze als lagere school leerling allemaal gelezen.

  Like

 4. fredvanderwal permalink

  Ook wil ik nog even enkele academiese webloggers in de herinnering brengen, die beweerden dat bovenstaande verifieerbare historie door mij verzonnen zou zijn (dat wisten ze heel zeker), feliciteren met hun poging het Vaderlandsch record onzinnig redeneren en fabuleren te verbeteren.
  Ik ben om bepaalde niet nader mede te delen redenen van mening dat GP beter zijn mond kan houden over de gevolgen die mij ten deel vielen van WO 2 en een juffrouw met een Duitse achternaam die beweert dat de zaken die ik schrijf nooit kunnen zijn gebeurd ook maar het beste kan zwijgen.
  De reden waarom zij veel aandacht besteedden (soms icm een mislukte journalist die in Italië op kosten van zijn wijf totale onzin mag spuien op het WWW) aan mijn weblogs, beeldend werk en persoon is mij nooit duidelijk geworden.
  Ik kan het alleen maar in het kader plaatsen van een teveel aan vrije tijd en een overmaat aan persoonlijke op niets gefundeerde rancunes.

  Like

 5. fredvanderwal permalink
 6. fredvanderwal permalink
 7. fredvanderwal permalink

  Dit is op Fredvanderwal's Weblog herblogd.

  Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: