Skip to content

HOE IN- EN INMENSELIJK IK TEGENWOORDIG OMGA MET DE ALLOCHTONE MEDE MENS…DAT WIL JE NIET WETEN!

HOE IN- EN INMENSELIJK IK TEGENWOORDIG OMGA MET DE ALLOCHTONE MEDE MENS…

Geplaatst op 31 januari 2011 door fredvdwal

(de bijdrage –unabridged en met een trefzekere toon om het koud van te krijgen- van jaren geleden, is nu 7:17 maandagochtend 2011 herschreven. Inmidddels is de vermelde kunsthistoricus drs. John Vrieze, die in de 70-er jaren bij mij over huis kwam, dood en begraven en onze alom beminde kunstartiest Alive And Well On Planet Earth)

“HET GESCHATER IS OVERAL AL WEER NIET VAN DE LUCHT!”

Hoe in en inmenselijk ik tegenwoordig omga met de allochtone medemens… vraag maar aan die pientere liftboy Alib Alibi van de Ali Baba Buikdans Boter-mansclub in Buikslotermeer die van zijn spaarcenten in een Buick uit 1964 rijdt op rooie Diesel, uit milieubewuste zuinigheidsmaatregel clandestien aangelengd met accijnsvrije zonnebloem olie van de Lidl en na de laatste opslag ronde van de CAO voor het Landelijk Schoonmakerswezen het leven weer zonnig in ziet van achter zijn Ray Ban zonnebril model.

Gedurende één zomermiddag per week heeft hij meer lol in dat bewuste duin-pannetje achter de zuidboulevard heeft met zijn soortgenoten dan de hele staf van de website Lucaswashier samen in een jaar onder de buros van het hoofdkwartier LWH Ltd, hetgeen te denken geeft.

Laten we wel wezen, want wat onder tafel gebeurt kan het daglicht nauwelijks zien! De zaklamp doet wonderen van onderen. Bij lichten die hap! Zal ik me daar een beetje mijn licht onder de korenmaat laten af dimmen door derden?

 

BEPERKTE DRAAGKRACHT

Het geschater is alweer niet van de lucht in de sociëteit van Arti et Amicitiae te Amsterdam aan het Rokin waar onze artist, die al decennia lang als protest painter onbekend wil blijven weer de aandacht naar zich toe trekt. Al sinds 1972 lid is hij lid. De  collegaatjes zien hem niet zo zitten, want onze kunstenaar verkeert in ge-rieflijke financiële omstandigheden. Schijnt niet politiek correct te zijn in artis-tieke kringen.

Een dozijn zwart gerokte obers- uiteraard allemaal gepommadeerde flikkers met een geil schaterlachje, anders kun je je niet handhaven in een dienstbaar verband waar heupwiegende Heren Heren zijn en onderdanig uit hun ogen kijkende Knechten Knechten blijven zoals het hoort in een democratie- leggen de witte handddoek en het zulveren dienblad even terzijde en zijn inmiddels aan gescho-ven bij de grote ronde Berlage tafel om in ademloze bewondering naar de elo-quente kunstartiest te luisteren, die vooral met zijn barokke lulverhalen glorieërt in zeer kleine kring van-wege de beperkte draagkracht van zijn hese, haperende stem.

Niet dat hij veel te zeggen meent men, maar daar gaat het hier niet om. Het is de ambiance die het hem doet waardoor het aangename divertissement opgejuind wordt tot ongekende hoogte.

Vorm prevaleert boven inhoud in het kunstenaarsplantsoen, vraag maar aan die olijk kijkende broodmagere directeur drs. John Vrieze van het Cobra Museum te Amstelveen.

Gotsalmetruttebollen, wat is die man oud geworden! Heb ie soms wat onder de leden?

 

JAMMERLIJK OMGEKOMEN

Het is bijna zeker dat onze kunstenaar voor de klas ener lagere school een bege-nadigd schoolmeester van de onderbouw zou zijn geworden met zijn voorliefde voor kleine meisjes, die hij in de leraren kamer met glimmende ogen “schuimpies zonder schaamhaar” noemt, ware het niet dat zijn toenmalige streng gereformeer-de verloofde Els Kneuterdom van de op art. 31 vrijgemaakt gereformeerde Stich-ting De Kalebieten hem met het gemak stijl gereformeerden eigen omver had ge-luld door regelmatig een schip vol Bijbelteksten naar zijn ongeschoren artiesten-bakkes te smijten tot hij murw was en het op gaf om de vier jaar oudere Frieda op te krikken, die goed ingenaaid was door de melkbezorger, de vullisman en de postbode, elke dekselse vullisbak die voorbij kwam… maar dat is weer een heel ander tranen trekkend verhaal, dat bewaart hij voor een volgende keer, dat is een tear jerker, als ik daar over begin is een boerenzakdoek ter grootte van een bed overtrek nog niet genoeg, dus dat moesten we dan maar niet doen. Frieda is jam-merlijk omgekomen. Levend verbrand bij een auto ongeluk op een snelweg in Duitsland.

De kunstenaar is gezegend met een heel tieperend, soms zelfs meeslepend, nasaal stemgeluid dat de jaren geleden voor een enkeling hoogst aantrekkelijke, blonde kunsthandelares Janna van Zon zich na al die jaren nog steeds weet te herinneren, ondanks dat zij hem vijfendertig jaar geleden voor het laatst in Galerie Mokum gesproken heeft en waar hij nu al weer enkele jaren onregelmatig mee correspon-deert en mailt.

HUILEN OOK VOOR HEM TE LAAT

Onze Fred verhaalt maar al te graag uitvoerig over de visuele schoonheid van de gekleurde buitenlanders, die volgens hem allemaal naar kaneel gemixt met ko-kosnotendrank met een rietje ruiken of naar een mix van huisbrandolie, exoties zweet, knoflook en wilde limoenen.

Een geur waar hij als ex-Amsterdamse zadelsnifter al lang niet meer buiten kan en dwangmatig aan verslaafd is.

Na het zien van de rolprent “Norman, a suitable case for treatment” uit de zestiger jaren wist hij van zichzelf een in- en in geestesziek, pervers mens te wezen met een toekomst, waar alleen nog maar de millionseller “Huilen is voor jou te laat” op van toepassing was. En aldus geschiedde.

Hij heeft nog altijd schijt aan de multiculti samenleving, bemint de traditie in de schilderkunst, is anti Oranje gezind als Republikein en wil dat Nederland onmid-dellijk massaal terug keert naar de blanke top der duinen om aldaar met zijn allen ineen te zijgen in eenparig gebed om de import ramp die Nederland te wachten staat af te wenden, zo de Heere Heere der Heerscharen het wil, want aan Zijn Zegen is alles gelegen!

Is hem niet geopenbaard dat alleen al door het gewicht van de vol gevreten vreemdelingen met reten als een drie zits canapés, opgesierd met zware gouden kettingen, het land nog sneller gaat inklinken en in no time beneden Amsterdams peil zal zakken?

En waarom niet bij wijze van inburgeringscursus alsnog gedwongen lid geworden van de Vondelpark vereniging ter behoud van een geweldig park en een fantas-tische buurt, die per jaar tien tot vijftien centimeter weg zakt in het moeras?

 

 

 …en dat wij uw boek graag succesvol willen publiceren.
nowrn publishmg gmhh Rathauzguse /3 A-7311 Neckenmarkt
Fred van der Wal

Uitgeefcontract

Geachte meneer van der Wal,

Wij willen ons nogmaals hartelijk bedanken voor de inzending van uw manuscript!

Ons lectoraat heeft uw werk beoordeeld en is tot het besluit gekomen, dat wij uw werk een kans willen geven en dat wij uw boek graag succesvol willen publiceren. Gedurende onze samenwerking zullen onze lectoren met u aan een optimalisering van uw teksten werken en eventuele verbetering voorstellen.

 

Zoals u wellicht al weet, heeft de novum uitgeverij zich op de publicatie en ontdekking van nieuwe auteurs gespecialiseerd. Ons doel is het om nieuwe auteurs te stimuleren en een langdurige partnerschap op te bouwen. Ons team staat u elk gewenst moment met advies ter beschikking.

 

Bijgevoegd hebben wij onze informatiefolder en uw uitgeefcontract met 2 verschillende publicatie-pakketten, waarbij wij u de publicatie met het pro pakket kunnen aanbevelen.

Zodat wij snel met de werken kunnen beginnen, kunt u het ingevulde en ondertekende contract meteen naar ons terugsturen graag ook gescand per E-mail. Nadat wij het contract ontvangen hebben, verzenden wij een ontvangstbevestiging en beginnen wij meteen met de voorbereidende werkzaamheden. Nadien verzenden wij u dan per post de rekening en het door ons ondertekende contract.

 

Wij vragen u in ieder geval – ook indien u ons aanbod niet kunt aanvaarden – om een reactie binnen 3 weken na ontvangst van deze brief. Telefonisch kunt u ons bereiken onder +31 20 8941 304 of per E-mail w.lievens@n.ovumpublishing.nl.

 

Wij verheugen ons reeds om met u samen te mogen werken en staan ter beantwoording van verdere vragen graag ter beschikking.

NA 1996 HEEFT DE LEEUWARDER COURANT GEEN RECENSIE MEER GESCHREVEN OVER MIJN WERK. IS ME DAT NIET MERKWAARDIG?

Fred W. van der Wal

peintre artiste de luxe

 

7 juli 2002.

  1. S.,

Enige tijd geleden n.a.v. een expositie van mijn omstreden werken in de ruimte van mijn goede, dus Hollandsche, vrienden t.w. de direktie van Galerie Weekhout, die gotzijdank geen Friesch (plat Duits) dialekt ( de taal van het varkenshok) spreken stuurde de ku(ns)tredaktie van de Leeuwarder Courant mij een uiterst onsmakelijke email waarin mij een levens bedreigende ziekte werd toegewenst en een doodsbed waaraan koenst oend koeltoer redaktrice mej. Schuurman zou verschijnen “met de scalpels geslepen”.

De mail was ondertekend door Sikke Doele en de als ex-Duitser geboren sjef Kunst und Kultur Herr Asing Walthaus (Heeft die man eigenlijk wel een permanente verblijfsvergunning of wijzen we die uit? Onlangs overleed de altoos al ongezond ogende ex-provo kunstsjoemalist Sikke Doele aan een levensbedreigende ziekte naar mij van Hogerhand werd medegedeeld en zo ziet U maar weer.

Gods molens malen langzaam maar zij malen in elk geval en verder zijn Zijn wegen voor den ongelovige duister en zelden aangenaam? En zo hoort het ook in reliland! Als evangelies gristenen geloven wij dat de Heir der Heirscharen daadwerkelijk in grijpt in de vaak zo onbenullige leventjes onzer puur heidense tegenstander -in bovenstaand geval een journalistieke- medelander? Men zij gewaar schuwd en bekere zich voor het te laat is en dat bet laat is op Zijn schaal moge onderdehand bekend verondersteld zijn en voor wie zich nader wil informeren wat betreft een stichtelijk wederwoord hetzij fijn christelijke wederzijdse handreiking verwijzen wij U door naar mijn goede vriend en mentor de Groning er vrijgemaakt gereformeerde ex-leerkracht annex aanzichtkaarten verkoper drs. H. van Seventer van Art Revisited te Aduard! Mond- en voetschilders, alsmede andere onmachtige eenarmige softenonkindjes en lijders aan mond- en klauwzeer; Opgelet’. Er is hoop! Ook voor U!

  1. W. van der Wal.

 

° Fred van der Wal: sinds 1972 lid kunstenaar Arti et Amicitiae, Amsterdam, sinds 1974 Pulchri Studio, Den Haag. _

~ Lid societeit Teisterbant 1969 Haarlem. Lid Voorzieningsfonds Voor Kunstenaars WK Lid BBK 1969.Negen werken aanwezig Stedelijk Museum te Amsterdam 1971, 13 werkken Rijksmusuem te Amsterdam.Lid Christian Artists 1983 -1984. Oprichter Friese kunstenaars vereniging Fria 1984. Lid aankoopkommissie Amsterdam koopt kunst 1974. Deelnemer BKR 1968-1977. Lid BBK ~ 1970. Lid Beeldrecht 1989. Fotografeerde 1976 -1989 voor bladen en boeken. Lid Le Groupe Nevers 2004- 2014. Lid NKVT sinds 2007.

 

 

 

Sinds drie jaar ontvang ik geen bulletin meer van de Fryske Kultuerried

9 april 1997.

Sinds drie jaar ontvang ik geen bulletin meer van de Fryske Kultuerried sinds ik van de G. Japicxstraat 39 te Leeuwarden naar Oldeboorn ben verhuisd.

Graag zou ik van u de reden horen waarom en indien u geen bezwaren heeft tegen mij de toezending te herrvatten hetgeen ik zeer op prijs op prijs stel1en,

Mocht de reden van het al jaren lang stoppen van de toezending zijn dat ik als kunstenaar uit Amsterdam afkomstig ben en dus niet behoor tot de autochone , inheemse groep kunstenaars dan zou ik dit gaarne, van U vernemen.

Hoogachtend

Fred van der Wal

 

van Sminiawei 7,

OLDEBOORN.

U zult wel begrijpen dat de meningen van Mevrouw Wikstrom en onbenul Pietersma mij aan mijn reet kunnen roesten en dan nog denk ik van:Afvegen en doortrekken!

Het zal de oplettende lezer zijn opgevallen dat onze omstreden kunstenaar/auteur de laatste weken door gebrek aan tijd geen nieuwe weblogs meer heeft gepubliceerd.

De reden is een hernieuwde belangstelling van uit de kunstwereld voor de werken van onze miskende en in het Noorden des lands ondergewaardeerde kunstenaar door o.a. een galerie in New York die om een tentoonstel ling heeft gevraagd. Groepstentoonstellingen in Amsterdam en Den Haag eisen voorts ook de aandacht van onze artiest.

De komende maanden zal Fred van der Wal de lacune aan weblogs opvangen door het publiceren van brieven met zo nu en dan een onthullende inhoud.

 

3 juni 1992

Geachte Heer La Riviere,

Op de door mij aan Henk Pietersma gestelde schriftelijke vragen,waarop ik om een eveneens schriftelijke reactie aan hem verzocht,is geen antwoord gekomen. Uw bestuurslid Mevrouw Wikstrom gaat te keer als een wild dier door de telefoon en noemde mij een “uiterst destructieve labiele geest die om aandacht vraagt.”

Ongetwijfeld reacties die zijn ingegeven door een groot christelijk geloof en een goed gevoel voor intermenselijke verhoudingen. Enfin,smaken verschillen. Het is mij inmiddels wel duidelijk geworden dat er voor mij als beeldend kunstenaar en mijn echtgenote,lerares Tehatex Noordelijke Hogeschool geen ruimte is binnen Uw organisatie,die het voornamelijk moet hebben van een zwijgzame,inactieve achterban ter meerdere eer en glorie van een bestuur dat uitsluitend lijkt te bestaan uit nitwitten,gemankeerde kunsteNaars en halftalenten. U zult wel begrijpen dat de meningen van Mevrouw Wikstrom en onbenul Pietersma mij aan mijn reet kunnen roesten en dan nog denk ik van:Afvegen en doortrekken!Ik ben nu eenmaal een kunstenaar die zijn werk niet ziet als vrijblijvende vrijetijdsbesteding op zolder van de nieuwbouwwoning,maar als de publiekelijk gedane,autobiografische confessie,die de gangbare moraal schokt en de geborneerde,confessionele burgerlijkheid van zijn sokkel stoot. Ik geef toe:dat is een dagvullende taak en vermoeiend werk, maar het zijn sterke benen die de weelde dragen.Kijk maar, ik heb ze!U kunt mij daar mee feliciteren. Ook ik begrijp dat U de maatschappij een behoorlijk belegd stuk volkorenbrood moet afdwingen,maar moet dat geschieden door het laten optreden van kwijlebabbels als Adrian Snell? Deze goedkope,Amerikaanse rubbish doet meer denken aan een musical dan aan een stemmig stukje geestelijke verdieping getoonzet op passende,harmonieuze klanken.Persoonlijk luister ik liever naar Telemann,Bach,Albinoni,Mozart en Schuhmann, namen die U als eigentijds ogende oudere jongere in korte,sportieve corduroybroek wel niets zullen zeggen. Nee,als er maar teringherrie van 1000 watt over de onnozele halzen wordt uitgestrooid is het publiekje tevreden. Wat draait U nu eigenlijk zelf in Uw schaarse vrije tijd? Toch niet dat gegospel? Dat meelijwekkende geneuzel van dat mietje Klef Richard? Wist U eigenlijk wel dat die van de club is? Ik vond het altijd al een flikker van de eerste orde,daar niet van, maar ik ben nu eenmaal een vechtsporter. U heeft gelijk:met mijn simpele opleiding en beperkte vermogens ben ik niet geschikt om in Uw high brow blad te schrij_ven.Wat U brengt is kwaliteit.Ik heb het nog nooit gelezen, maar het is een prima blad. Houden zo! Een dikke zeven!  Wilt U voorts vooral de groeten doen aan alle vrienden en bekenden?Voorlopig zal ik ze wel niet zien,de eerste tien jaar.En dat is wel lekker rustig ook.

 

 

LERAAR NEDERLANDS LEEN KIP IS DOOD EN IK VOEL ME OOK AL NIET LEKKER. 1996

Het zal de oplettende lezer zijn opgevallen dat onze omstreden kunstenaar/ auteur de laatste weken door gebrek aan tijd geen nieuwe weblogs meer heeft gepubliceerd.De reden is een hernieuwde belangstelling van uit de kunstwereld voor de werken van onze miskende en in het Noorden des lands ondergewaardeerde kunstenaar, verzoek door o.a. een galerie in New York die om een tentoonstelling heeft gevraagd. Deelname aan de Biennale van de tekening voorts toegezegd. Groepstentoonstellingen in Amsterdam en Den Haag eisen voorts ook de aandacht van onze actieve artiest. Vanaf jongs af aan heeft de kunstenaar veel brieven geschreven, die grotendeels verloren zijn gegaan. Een klein gedeelte, doorgaans brieven na 1992, is bewaard gebleven.

De komende maanden zal Fred van der Wal de lacune aan weblogs opvangen door het publiceren van brieven met zo nu en dan een onthullende inhoud.

Auteur/werktitel:

Kopijblad:

Vervolgblad:

Marge vrij houden

Brrrbrief aan Kees Cornelis Breqman. 21 sept.1996.

Hallo Magister Kabee (goochelnaam Kees Bregman),

Tijd niks gehoord. Hoe is je fotokopieerapparaat? En je Amiga? Ben je nog lid van de HCC? Iets anders dan het COC. Ja, toch. De bloemen staan nog niet op de ruiten, maar wel in een vaas, voor het raam, met uitzicht tot aan de horizon over de landerijen.

Kom d’r’ maar eens om.

LEEN KIP IS DOOD EN IK VOEL ME OOK AL NIET LEKKER.

Een mensch kan dat zo hebben.Leeft je vader nog en houdt je zuster het nog steeds met je uit? Want je lult toch de gansche menschheid de oren van d’r lui zullie d’r kop. Zeg nou zelf. Een normaal mensch zoals jij en ik zouden er al stapelkranklorum in hullie d’r strontgebied van worden, als je niet beter wist.

Ik vond Leen Kip wel altijd een interessant doende nakketikker, die tikt op alle nakken, ook de zwartste. De vruchten aan den boomen in onzen boomgaard zijn wederom van de weeromstuit niet meer groen.

VAN PRUIMEN GAAT JE STRONT SCHUIMEN.

Heb je ook wel eens je hand ondergekakt, net als ik in het kader van S.M, experimenten. Kijken hoe dat voelt en of je de griezel over de grazzel voelt lopen van boven naar beneden en omgekeerd. Persoonlijk doe ik altijd of ik kompleet gestoord ben en een extreme pervert, maar niets is minder waar,of eigenlijk alles. Ik bezoek een fundamentologiese gristelijkegemeente elke zondag om kalm te worden. Sindsdien heb ik alle valiumtabletten het raam uit kunnen kieperen en de rest door het schijthuis gespoeld.S

TOP JE,NET ALS VAN HET REVE, NOG WEL EENS JE VINGER IN JE NAVEL ZWAVEL EN RUIK JE ER DAN AAN?Zie maar wat je er mee doet, je kunt hem altijd nog uit je lijf schroeven en aan BUFFIE, die eenogige schele hond opvoeren. Daar zijn ze bloedgeil op met hun houten kop. JE KUNT OVERIGENS NIET MEER MET PHIA VON KUUGELEN-BERGH HUWEN,WANT ZE IS AL IN HET HUWELIJKSBOOTJE GETREDEN.Voor den goeden verstaander: je hebt niets meer te vrezen. GERA UILENREET IS DOODT EN BEGRAVEN, ALLEEN HAAR SNORHAREN STEKEN NOG BOVEN HET GRAS UIT EN HAAR BRIL KOMT BIJ GEBREK AAN GEWICHT STEEDS NAAR BOVEN, DWARS DOOR DE ROTTENDE KIST HEEN: ZE MOESTEN HARRY DE NEUS ER MAAR EENS BIJHALEN.

DIE SPOORT LIJKEN IN DE KAST OP MET ZIJN PIKSTOK EN ZIJN NEUS. HOE GROTER NEUS HOE GROTER DE PIK, NET ZOALS JE BIJ DE WIJVEN AAN DE VORM VAN DE MOND KUNT ZIEN HOE DIE LIEFLIJKE TWEEDE MOND VAN ONDER IN HET KRUISGEBIED ER UIT ZIET: VERTEL MIJN WAT.

WaarschuwinG in de laatste Gav krant: WILLEN DE DAMES ELKAAR VOORTAAN NIET MEER BEFFEN ZONDER BEFLAP, WANT DE VIRUSSEN, SCHIMMELS EN BACTERIËN TELEN WIERIG IN HET GESLACHTELIJK VOORONDER. Leo Musch is totaal kaal en heeft door slappe buikspieren een koGelrond zwanger bol buikie gkeregen. Alsof het niks kost.Zijn wijf ziet er wel kittig en pittig uit en lijkt minder getikt dan zijn vorige. Heb je onlangs nog geneukt? Die keer dat jij met je 130 kilo(sic!!!) en volgelopen benen, zogenaamde natte benen, naar het leipespeis moest, is dat nog ooit goed gekomen, hebben ze die twee kolossen leeg getapt? Ik kende iemand, die had ook twee poten volgelopen met vuil water, alsof er een paar emmers onder aan zijn knieen hingen,die had ook nog een Bechterev (geen berg in Transsylvanie),een zogenaamde bochul. Als je het maar nooit zo ver laat komen! Die bochul, die krates zal ‘k maar zeggen, was recensent lilaleuteratuur van de Leeuwarder Courant, ook wel het Friese sufferdje genoemd. HANS BOER LACHT ZICH NOG STEEDS HET SCHOMPES EN VOERT BOTEN OVER HET KANAAL.

Nogal logies zul je zeggen, iedere wakkere pikbroek voor de mast heeft lol voor tien.Trouwens,onder ons gezegd en gezwegen,hij is ook met een lerares textiiiaanse werkvormen gehuud.Vijftig jaar gehuwd en nogniet gaar. Hoewissut met je hete nicht C.S? Valt die nog bij tijd en wijle te neuyken in den keucken? Van die flat in Zeist,je weet wel,Clompenstein, in zo’n allochtonen achterstandswijk, vlak bij dat zo praktiese winkelcentrum waar ze al der boodschappen broodschappen doet. Stink je geregeld uit je bek? En die konjak,ontsmet die nog een beetje,ouwe rukker? JOLLY (DE LERAAR FRANS, DIE STIJVE LINKMIECHEL, SPRAK HEUR NAAM ALTIJD UIT ALS ZJOOLLIE) LIJKT NOG STEEDS SPREKEND OP HET ZUSJE VAN SOPHIA LOREN: WIST JE DAT WEL. (Kan jou wat schelen).De helft van de klas van dat gekken_huis aan de Koepellaan is gescheiden of leeft in onmin. Het zal me aan me reet roesten. DOE VOORAL DE GROETEN AAN ELLY VAN WIJK VAN DE HEEMSTEEDSE DREEF.VOOR HAAR HEB IK NOG STEEDS EEN WARM PLEKJE IN MIJN HART EN MIJN BROEK. VOOR JOU OOK, HAHAHAHA!

met een hartelijke groet, Fred van der Wal.

van Sminiawei 7

OLDEBOORN.

 

 

 

In het “Nieuwsblad van het Noorden” van woensdag 15 juni 1988 staan op pagina 1 en 3 bij het artikel “Nederland loopt op degelijk, maar saai schoeisel” twee foto’s van mij

28 juni           1988

L,S„

In het “Nieuwsblad van het Noorden” van woensdag 15 juni 1988 staan op pagina 1 en 3 bij het artikel “Nederland loopt op degelijk, maar saai schoeisel” twee foto’s van mij Hiervoor ontvang ik gaarne f 150,- als honorarium,te storten op mijn postgiro ….. t.n,v, F,W, van der Wal,

Hoogachtend,

F.W. van der Wal.

F,W, van der Wal

Grote Buurt 63,

GARIJP.