Spring naar inhoud
Afbeelding

BOEKEN FRED VAN DER WAL OP EBAY (DEEL 7)

Afbeelding

BOEKEN FRED VAN DER WAL OP EBAY (DEEL 6)

Afbeelding

BOEKEN FRED VAN DER WAL OP EBAY (DEEL 5)

Afbeelding

BOEKEN FRED VAN DER WAL OP EBAY (DEEL 4)

Het ‘vermoorden’ van Generaal Patton is pure speculatie

19 mei ’97

Geachte Heer H.,

Hierbij dank voor de door U verstuurde informatie. Nogmaals wil ik U zeggen

respekt te hebben voor Uw carrière en betrokkenheid met politieke vraag-

stukken op wereld nivo die de handelingsbevoegdheid van het individu ten

enemale te boven gaat. –

Misschien is dat maar goed ook;de gevolgen van eigenmachtig optreden en

vermeend messiaans leiderschap hebben honderden miljoenen doden gekost.

U schrijft dat ik “nog maar weinig begrepen heb van uw bedoelingen,”maar

wellicht ontgaat het U dat ik daar niet veel van begrijpen kan en wil.

De toegezonden drukwerken staan bol van de spekulaties, aantijgingen en ver-

dachtmakingen van aanhangers van links tot gematigd rechts.U isoleert zich

hiermede van velen,zoals wel blijkt uit de soms verontwaardigde reakties.

Politieke agitatie,”eenmansguerillas,” bewierroking van koloniale regimes;

moeten christenen zich daar mee bezig houden? Daar geloof ik dus helemaal

niets van! _

U heeft uit de pers kunnen vernemen hoe “vaderlands lievende,nationalistie-

se” leden van CP 86 zich schuldig maakten en maken aan intimidatie van de-

mokraties gekozen aanhangers van links en dat vind ik een verachtelijke

zaak. Zo gaan mensen niet met elkaar om en zeker doet een en ander denken

aan de beginfase van nazi Duitsland.

U schrijft dat de landing in Normandië ten onrechte een jaar werd uitgesteld.

Als ex-militair weet U heel goed dat de landing in Normandië dan een fiasco was ge—

worden. De landing in 1944 is een dubbeltje op zijn kant geweest.Het waren

juist de kommunisten, de Russen die voortdurend aandrongen op een tweede

front in het westen en uiteraard aandrongen op een te vroege invasie.Alle—

maal eigenbelang van Stalin,die vlak voor het uitbreken van de tweede W.O.

dertigduizend van zijn officieren liet ombrengen en militair zwak stond.

Uw aanhaling:Rusland kreeg als oorlogsbuit Oost—Europa,is een onjuiste

voorstelling van zaken.Het onderonsje van de geallieerden bij de conferentie

van Jalta verdeelde het na—oorlogs Europa,onder protest van Churchill,wiens

rol was uitgespeeld.Helaas was de zwakke Roosevelt gecharmeerd van Stalin.

Het “vermoorden van Generaal Patton” is spekulatie-U weet dat hij na de

W.O. II omkwam bij een auto ongeluk. Geschiedenis is niet altijd te rekonstrueren

en te kompleks om uit eventuele andere scenarios gevolgtrekkingen te kunnen

maken zonder tot inlegkunde en complot denken over te gaan. ‘

De publiciteitszucht van D. gaatwel  ver, hij brengt zichzelf daarmee in gevaar,

dat is mij onderdehand wel bekend, maar bent U ook niet van mening dat hij in al die zinloos ver-

spilde jaren aan onhaalbare politieke aspiraties zijn tijd niet wat zinvol-

ler en vooral—konstruktiever—had kunnen besteden? Ik heb in zijn huis inder—

tijd gezien hoe professioneel hij kan metselen,timmeren en zo’n talent is

niet gering. Daarin waardeer ik hem-Het begrip “politieke evangelisatie” is

zoals U weet niet het doel van de fundamentalistische christenen.

Het rond sturen van politieke geschriften waar een kille haat aan ten grondslag

ligt al helemaal niet!

De blanken in zuid-Afrika oogsten wat zij decennia lang hebben gezaaid. In

tegenstelling tot U kan ik daar niet al te veel medelijden mee hebben. Het

zal wel uitlopen op confiskeren van land van blanke boeren en moordpartijen

door de zwarte meerderheid. Het relaas van die zuid—Afrikaanse journalist

tijdens Uw verjaardags party was

boeiend en ik kan mij goed voorstellen dat hij zich zorgen maakt. Sommige

toen gezongen liedjes tijdens die bijeenkomst zijn Ina en mij nog steeds.

bij gebleven, zoals het amusante Jan Pierewiet. We zijn U nog steeds dankbaar

voor Uw uitnodiging toen en Uw gulle gastvrijheid. Wat Uw persoon betreft

denk ik aan die goede eigenschappen van U en Uw maatschappelijk geslaagd

zijn het liefste terug. Dankzij Uw loopbaan bij de marine heeft U heel wat

meer van de wereld gezien dan ik en juist daarom verwacht ik van U een mil-

dere kijk op de naaste of die nou wit, zwart of geel is.

Uw uiterst rechtse politieke opvattingen en doelstellingen zijn de mijne niet

en zullen dat ook nooit worden,maar desondanks blijft er genoeg over en

wat betreft gevoel voor humor bent U al heel goed bedeeld. Wellicht tot ziens

ter Uwer adres of het onze?

met een hartelijke groet,

Fred van der Wal.

Afbeelding

BOEKEN FRED VAN DER WAL OP EBAY (DEEL 3)

Afbeelding

1000 STUKJES PUZZLE PORTRET FRED VAN DER WAL

Afbeelding

BOEKEN FRED VAN DER WAL OP EBAY (DEEL 2)

Afbeelding

BOEKEN FRED VAN DER WAL OP EBAY (DEEL 1)

Afbeelding

BOOKS BY FRED VAN DER WAL ON BARNS & NOBLE (3)