Spring naar inhoud
Afbeelding

Le seul bonheur réside dans l’esclavage sexuel 1986

Afbeelding

auto-portrait en 1996, le seul bonheur réside dans l’esclavage et de la servitude

Afbeelding

Le seul bonheur réside dans l’esclavage sexuel 1988. Selfportrait Fred van der Wal

Afbeelding

FOTO NEGATIEF VAN FRED VAN DER WAL VOOR DRUKWERK GALERIE JURKA 1974

FRAGMENT UIT MIJN NIEUWE BOEK: ‘DE SMUL SMUL RODE OORTJES EDITIE (DEEL 2)’

De naakte gasten verzamelden zich om hem heen en stonden bewegingsloos. Niemand had nog een woord gesproken. Toen nam Remy Fred bij de arm en dwong hem op te staan. Dertig paar armen strekten zich van alle kanten naar hem uit en zonder enige haast kleedden zij Fred uit. Op dat moment was Remy nergens meer te bekennen. Fred voelde de handen van de mannen en vrouwen over zijn lichaam gaan en hij vond het niet onprettig. Dit ging lange tijd door totdat een van de gasten, een jonge blonde man met halflang haar, achter in de dertig, naar voren kwam.

Om zijn nek droeg hij een nauwe zwarte bontstola. Een zware gouden ket-ting waar een pentagram aan hing bungelde tussen zijn naakte mannen-borsten. Aan de wijsvinger van zijn linker hand droeg hij een grote ring met een robijn.

”Fred”, zei hij met sonore stem; ”Ik ben Father Simson Of The Lions, die-naar van The Lord Satan! Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aan-bidden, dien koning…die wij dienen met heel onze ziel, geest en lichaam!”

Zijn sonore plechtige stem, de strelende handen en vingers van de fysiek zeer aantrekkelijke gasten die hem op de meest intieme plaatsen schaamteloos aan raakten alsof hij hun eigendom was, vingers penetreerden zijn goed gezalfde mannenkut, en als een vinger hem anaal gepenetreerd had bracht de man of vrouw die het ritueel uitvoerde de vinger naar de neus van Fred om zijn eigen geur op te snuiven, want eigen lucht was nog altijd lekke-re lucht en daarna ging de vinger in zijn mond om de geur van de lust te proeven, hete, volle lippen kusten de zijne, vrouwen zogen zijn lustveer diep in hun willige monden, de zachte orgelmuziek die steeds meer naar een klimaks toe zwol, de zoete geur van de wierook, het gouden licht van de zwarte kaarsen, alles tezamen vormden zij een intense betoverde zacht-heid die Fred overal om zich heen voelde.

Hij voelde zich in een verheven, serene stemming en wandelde naakt met de anderen mee in de heilige processie ter ere van de Satan, voorbij de lange zwarte kaarsen met hun groengouden vlammen, totdat zij het achter-ste altaar bereikt hadden.

Nu had hij er geen enkele verdere moeite meer mee in het begrijpen van wat hier gaande was en wat er van hem verwacht werd. Hij wachtte in een erotiese stemming uiterst passief en rustig op wat ging komen. Drie man-nen en drie vrouwen tilden Fred op en legden hem plat op zijn rug op het altaar. Father Simson kwam vervolgens naar voren met een kelk in zijn hand. Iemand legde een kleine opgevouwen linnen doek  over Freds glad geschoren onderbuik.

Father Simson zette de kelk op de doek.Toen hoorde Fred drie stemmen die de openingswoorden van de oude Latijnse roomsch katholieke mis zongen: ”In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti et domini  nostri Satanas”.

De laatste drie Latijnse woorden voegden de satans aanbidders op eigen gelegenheid aan toe.

Nu begreep Fred het eindelijk wat zijn bestemming was. Hij voelde een vreemde, stijgende, sterk erotiese, bedwelmende opwinding over zich komen. Een elektriese stroom joeg door zijn zenuwbanen.  Nieuwe leven nam van hem bezit. Hij klappertandde. Gelukkig had hij geen kunstgebit. Father Simson was begonnen te lezen uit een in zwart leer gebonden groot boek waar op de buitenkant een groot pentagram stond met een geitenkop in het midden. Het boek werd vast gehouden door een ongeveer vijfendertig jaar jonge mooie vrouw, naakt en aantrekkelijk. Bij het lezen van het magiese boek vol incantaties en rituelen om de duivel en zijn trawanten op te roepen maakte father Simson plechtige magiese gebaren met de handen. De andere satans aanbidders hadden zich in twee concentriese cirkels op-gesteld: de binnenste cirkel bestond uit mannen, die de linker hand op het naakte lichaam van Fred hadden geplaatst. Zij die in de buitenste cirkel stonden waren allemaal naakte vrouwen die hun linkerhanden op de heup van de mannen hadden geplaatst en met de rechter het in opgewonden toestand verkerende manlijke geslachtsdeel omvaamde. Vlak voor de consecratie prikte een vrouw in een ader in Freds arm en liet een paar druppels bloed in de kelk met wijn vallen. Toen Father Simson een maal de woorden van de consecratie (Dit is mijn lichaam…) had uitgesproken, gingen de gasten in paren op de grond liggen en begonnen hun sexuele voorspel. Een geur van wellust dreef door de ruimte.

Father Simson klom op het altaar, nam de kelk, nipte er aan, hield hem bij Freds lippen zodat hij er aan kon nippen en gaf hem toen door aan het dichtst bijzijnde paar.

Terwijl dit paar aan de kelk nipte, begon Father Simson, die zich met zijn stijve king size lul  gepositioneerd had tussen Freds gespreide dijen, ritmies in en uit Freds geheime opening te gaan waarbij hij als refrein zei: ”Sa-tan…Sa-tan!…Sa-tan! ” waarbij hij de eerste lettergreep uitrekte als hij bij Fred naar buiten ging met zijn goed ingevette lul tot aan het topje van zijn geslacht en de tweede lettergreep met veel nadruk uitsprak toen hij uiterst beheerst tot aan de wortel bij Fred naar binnen drong.

Nadat elk paar van de Satans aanbidders de kelk der abominaties hadden door gegeven begonnen zij onmiddelllijk te paren, waarbij het merkwaardig was om te zien dat elk paar een ander standje aannam alsof het allemaal vantevoren was geregisseerd. De beker werd verder door gegeven totdat alle mannen, vrouwen en father Simson in het zelfde ritme de ode aan sa-tan zongen en er lustig op los paarden.

Na een wilde sexuele orgie die uren duurde kwam alles een beetje tot be-daren. Overal lagen de paren nog ineengestrengeld nog na te schokken en te bokken. Anderen trokken stuip. Schrille lust kreten klonken door de kapel.

Sommigen lagen loom te beffen of aanbaden mondeling elkaars anus, an-deren fluisterden wat met elkaar terwijl de handen aan elkaars geslachts-delen gekluisterd waren.

Middelvingers en penissen leken gefixeerd en versmolten in elkaars anus-sen of bewogen zich traag naar binnen naar buiten in de anale opening. Fred, die door zijn vele homoseksuele ervaringen vanaf zijn veertiende zelf nogal anaal was gefixeerd keek er met wellust naar terwijl Father Simson boven op hem lag te krikken, te peunen, te kreunen, te hijgen en te steunen. Ze leken er met zijn allen geen genoeg van te kunnen krijgen! Toen de golven van sadomasochisties getinte pijn en sexueel plezier in Fred uitein-delijk weg ebden, wist hij dat hij ten gevolge van het magiese ritueel nu een schaduw persoonlijkheid erbij gekregen had. Een mentor die als Groot Meester over hem zou heersen.

Die schaduw was op geen enkele wijze gebonden aan het lichaam van Fred, noch viel hij op de grond als hij in het zonlicht wandelde. Het ging dieper! Bokje springen over zijn eigen schaduw was er al helemaal niet bij! Niet langer rende hij harder dan zijn schaduw. Hij was na het ritueel een zo genaamde twin soul, een tweeling ziel die verbonden was met zijn eigen geest en had zich daar in gedrongen. En die tweelingziel vervulde Fred met zijn eigen gedachten, verlangens, eisen, wensen, verbeelding en woorden.

Fred open de zijn ogen weer na de urenlange neukpartij. Het leek wel alsof een heel peleton beroepsmariniers met wapens, voertuigen en al door zijn mannenkut heen waren gemarcheerd. Soulmates of Satan!

 

Father Simson was al lang weg, die moest de volgende dag weer vroeg naar zijn werk als onderwijzer in een achterstandsbuurt en Remy, de gast-heer hielp hem zonder te glimlachen met een ijskoude, triomfantelijke blik in zijn ogen, van het altaar af.

De gasten gingen weg, voldaan dat er weer een mens was toegevoegd aan het rijk van de duivel. Zij wisten dat zij niet alleen tot de duivel behoorden maar in goed gezelschap de hel in zouden gaan. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde gold ook in sataniese kringen vanaf het begin van de schep-ping.

De satanskultus was de snelst groeiende religie op het westelijk halfrond, daar kon geen schijnheilige op geld beluste tulleviesie dominee die na afloop van de kerkdienst de jonge kerkgangers en -gangsters in de consis-toriekamer neukte tegen op!

Toen de laatste gasten vertrokken waren gaf Remy Martin Fred zijn kleren, hielp hem hoffelijk bij het aantrekken van zijn doorkijkbustehouder, slipje, jarretelgordel, nylons en hooggehakte pumps. Hij begeleidde hem naar de voordeur waar een grote limousine met draaiende dieselmotor stond te wachten.

”Nu behoor je niet alleen onze heer Satan toe maar ook ons. Dien ons goed, want daar zul je op aangesproken worden! Je bent niet meer dan een slaaf van satan, onthoud dat goed! Een weg terug is niet meer mogelijk!” was het plechtige afscheidswoord van Remy dat hij met enige dreiging uit sprak.

Ook de chauffeur die hem naar huis bracht was en ingewijde in de myste-rieën van de duisternis. Lang geleden had hij hetzelfde ritueel ondergaan dat Fred die avond had meegemaakt. Onderweg stopte hij en draaide de wagen een verlaten landweg in. Hij stapte uit, trok zijn kleren uit en opende het achterportier.

”Je bent nu van ons. We mogen met je doen wat we willen. Doe je slipje uit! Ik wil gemeenschap met je hebben! Je bent niets meer dan een volgzame slavennhoer, verbeeld je maar niks!”

Werktuigelijk gehoorzaamde Fred aan de man. Hij genoot van de anale  sex zoals altijd. Na afloop kuste de man hem teder, trok zijn kleding weer aan en vervolgde zijn rit alsof er niets gebeurd was.

Bij Freds huis aangekomen stopte hij de wagen en opende galant het portier. Superieur glimlachend wenste hij hem een heel goede nacht.

Toen Fred later in zijn grote dubbelbed lag kon hij zijn duistere schaduw bij zich voelen. Hij voelde zich voor het eerst sinds lange tijd geborgen en viel in een diepe, droomloze, lange, verkwikkende slaap.

De inwijding in de kultus had hem meer dan goed gedaan, voelde hij. Hij wist dat hij zijn geestelijke en lichamelijke bestemming eindelijk had bereikt.

 

De nasleep was adembenemd. Hij merkte nu dat al zijn sexuele aktiviteiten -of het nu in de fantasie of in werkelijkheid was – van dezelfde afstotende soort waren geworden als in zijn huwelijksnacht met de willige Alice. En het reduceerde alle schoonheid, plezier, vreugde en extase tot sexuele termen die een ieder die geen lid was van de satanssekte vandaag de dag karakte-riseert als dierlijke beestachtigheid.

Fred begon te voelen en te denken als een konstant loopse teef, een re-deloos dier door de sexuele drift voortgedreven, een beest dat door een vreemde omstandigheid een vaag zelfbewustzijn en een geheugen ont-vangen had voor een korte periode maar binnen afzienbare tijd al deze dingen die hem tot mens maaakten voor goed zou verliezen en hij alleen nog maar als een sexueel dier in mensen gedaante kon funktioneren.

De toegangspoort voor Freds demoniese bezeten heid ten aanzien van sex was de huwelijksnacht geeest waarbij hij tijdens het penetreren van Alice een demon had opgeroepen die hem anaal tot de zijne maakte en inwijdde in het eerst okkulte mysterie, dat van de sexuele overgave aan het rijk van de satan. Freds eigen achteruitgang was tot een ingang geworden voor de duivel en hij vond het nog duivels lekker ook, dat was het meest bescha-mende aan hem zou een vrome dominee kunnen zeggen en onderdehand zijn ogen ten hemel slaan en zijn linkerhand in Freds gulp doen afdalen. Zo gingen die dingen in domineesland.

We moeten in ogenschouw nemen als onbevooroordeelde lezer dat de toe-gangspoort tot de voortschrijdende bezetenheid van sexualiteit zijn anus was geweest die hij willens en wetens had open gesteld voor een boven-aards wezen, dat hem om toestemming had gevraagd hem te mogen bezit-ten.

In deze diepgaande gevallen moet de mens altijd een keuze maken en zijn fiat aan de demoniese sexuele aktiviteiten verlenen voordat de duivel zijn werk kan doen in het leven van een man of een vrouw.

We moeten ons ook realiseren dat Freds voornaamste probleem zijn multi-funktionele sexualiteit was die niet gedefinieerd in een manlijk of vrouwelijk richting was hetgeen wij als een neurotiese ontwikkelingsstoornis in  de vroege jeugdjaren kunnen karakteriseren.

Geslacht en sexualiteit waren voor Fred hetzelfde, synoniemen voor zoals zovelen.

Ook willen wij wijzen op de resultaten van het fluïdum of het elektrificerende effekt dat hij van Father Simson tijdens de zwarte mis ontving in zijn lichaam tijdens de tegennatuurlijke geslachtsgemeenschap, ook wel het zaad van de duivel genaamd, op het altaar met het omgekeerde kruis onder het pentagram.

 

12 nov. 2018. St.-Annaparochie

 

DUIVELSE LUSTEN, DEMONIESE DADEN…(DEEL 2)

Eindelijk lagen ze in bed na al die jaren van onthouding. Fred, die zelfs onder zijn driedelig kostuum die dag nylons, een jarretelgordel, een slipje met een open speelopeningen in het kruis, een bustehouder met open tepel ruimte en een zijden dameshemdje had gedragen verstopte zijn lingerie handig in een speciale bergruimte achter een los paneel van de lambrizering op de overloop van de eerst etage waar hij ook verschillen de dildos en vibrators bewaarde voor eigen intiem gebruik waar Alice totaal niets van wist.

Eindelijk lagen ze in bed. Naakt. Alice haar geest en lichaam was volkomen afgestemd op de bewegingen van Fred en gulzig zoog zij de warmte van zijn hete lijf in zich op, snoof verhit als een merrie die een hengst ruikt zijn geslachtelijke geur op en voelde de gepassioneerde sexuele drang steeds sterker toenemen.

Nog even en zij zou uit elkaar barsten van sexuele lusten en zich met de vingers van haar beide handen zichzelf bevredigen, wist zij als Fred  niet onmiddellijk de daad bij het ja woord voegde en zijn lul bij haar naar binnen stootte met alle mankracht die in hem was. Ze voelde dat zij kletsnat was in haar kruis! Ze lag te lekken waar ze zelf bij was. Hij kon haar zonder veel moeite uitwringen als een natte badhanddoek!

Alice keek naar zijn gezicht in het halfduister. In haar ogen lag die bekende om-floerste slaapkamerblik van lik me en pak me, neuk me het walhalla in of ik doe je wat!

Fred lag verstijfd op zijn rug, zijn gezicht naar de openslaande dubbele balkondeuren gericht. Hij leek in afwachting van iets of iemand die zich nog moest aandienen! Ondanks zijn stijve lul en opgekropte ballen lag hij te luisteren naar de geluiden van de omringende natuur. Het onweer was onderdehand weer gaan liggen en de hele naar ozon ruikende amosfeer leek vervuld van een knetterende elektriciteit. De sinistere spottende roep van een uil klonk vlak bij. Fred wist van uit zijn occulte verleden dat het een slecht omen was tijdens een huwelijksnacht. Hij masturbeerde wild om op stoot te komen alsof hij bij het zakkenbiljart stond. Plotseling keerde hij zijn gezicht naar Alice toe en zei met een vreemde lage demoniese stem:”Nu, liefste is het triple witching hour. Het drievoudige heksen uur. Het huis is vol van de geesten van de overste van de lucht, die ik moet gehoorzamen. Nu liefste, nu moet het gebeuren! Beëlzebub, de Heer der vliegen! Het offer aan de geesten van de lucht! Ik ben meer ik dan ooit te voren was en dat zal het je laten voelen ook! Hij is mijn Meester!”

Alice begreep er niet veel van wat hij allemaal zei voor mystieke onzin. Ze dacht dat het bij een romantiese, artistieke ziel hoorde al die gekunstelde wartaal die hij vast en zeker uit die boekjes van moderne literatoren had opgeduikeld waar zij allemaal niks van af wist en dat zijn geilheid en al die moderne ideeën waar haar vader haar nog zo voor gewaarschuwd had  hem uiteindelijk nu toch vier kant in zijn bol waren geslagen. Ze kwam tot de voorbarige onterechte konklusie dat ze wat dat betreft daar aan de ene kant alleen maar sexueel gezien haar voor deel mee kon doen! Die moderne auteurs als Jan Cremer, Herrie Mulles, Heere Heersema en Ge-rard van het Reve gebruikten hun lul niet alleen om poweties uit te pissen, dat had ze al lang begrepen! Die stopten hun lul niet in de inktpot, nee, die neukten hun vriendinnen achter op het zadel staand bij 180 km. per uur in hun blote reet op de snelweg van Urk naar Staphorst, dat had ze zelf gehoord van een ouderling van de art. 31 kerk op vrijgemaakte gerefor-meerde grondslag! Ze had vanaf haar vroege tienertijd visioenen van uren lang aan  één stuk geneukt te worden. Een ideaalbeeld dat zij al sinds haar twaalfde koesterde als zij met hoog rode konen toekeek hoe de zwarte paarden achter het ouderlijk huis met elkaar paarden. Nu zou zij zelf een merrie zijn die door de geile hengst hier naast haar in bed besprongen zou worden! Ze wilde niet anders.

”Nu, offertijd; the ghost of electricity howls in the bones of your face…” orakelde Fred er ongeremd op los in zijn niet te stuiten waanzin. Weer begreep Alice het niet waar hij het in hemelsnaam over had. Het kon haar ook niks verdommen. Zo dadelijk zou hij uit volle borst boven op haar gaan liggen wippen met zijn dikke lul en zou alles toch nog dik in orde komen. Het was toch immers party time! Fred kuste en streelde haar naakte lichaam overal op zijn ontdekkingstocht over haar hete lijf. Zo hoorde het ook! Even koetje keuren van tevoren, dat deden al die geile knullen met hun rul-le zakken met de klotsende ballen en dikke lullen, voordat ze met de noorderwind er in gingen van stuurboord en met de rechterbil aan bakboord naar boven het zeegat uit trokken! Die standaardprocedure hoorde nu een maal bij een sexuele relatie, dat wist zij ook wel uit de dames bladen en het gereformeerde kerkeblad De Graan Oogst Bode! Zo waren de mannen! Zo geil als boter als het ze uit kwam, maar zodra ze aan hun gerief waren gekomen lieten ze de vrouw barsten, dan was ze op haar eigen vingers aangewezen! Na het roepen van Aaaaah en Oooh lieten ze een boer, een roffelende scheet, hijgden in haar snoeperige rozevingere oortje: “Godverdegodver, wat was dat lekker! Dat gooien we nog eens in de heraling van programma gemist!” Daarna draaiden ze zich om, vielen in slaap en snurkten zich het schompes tot de volgende ochtend.

(wordt vervolgd)

DUIVELSE LUSTEN, DEMONIESE DADEN…(DEEL 1)

Toen Fréderique nog Fred heette en in het bezit was van een paar gezonde ballen en een goed funktionerende mannenlul, zoals de meeste mannen werd hij elke nacht bezocht door een opwindende droom waarin voor iedereen duidelijk was dat hij een man en een vrouw tegelijk was. Iedereen accepteerde dat vanzelfsprekend en was vol levensvreugde en bewondering in zijn aanwezigheid. In die droom droeg hij de ene keer vrouwenkle-ding de andere keer mannenkledij, volgens de eb en vloed van zijn niet te stillen ambivalente sexualiteit. In gewone grote mensentaal: Fred was meer dan bloedgeil! Nou komt dat in artiestenkringen wel meer voor, waar  Fred zelf in zijn eigen leven als artiest van kan getuigen, maar dit ging toch echt alle perken te buiten.

Zijn huid was in die droom zacht als een perzik of hard als een rhinoceros, zijn stem mannelijk en hard maar dan weer lieflijk en zacht, zijn haar lang of kort, zijn geest mannelijk logies en beheerst of vrouwelijk intuitief op het hysteriese af. Zijn borsten daarentegen waren altijd in die droom even vol, rond en soepel met grote stijve tepels temidden van tepelhoven als nikkelen doppen ter grootte van jampotdeksels. Zijn geslachtsdelen waren in zijn koortsachtige dromen vrouwelijk of mannelijk en soms een mix van beiden, maar voor alles was hij vrouwelijk. Overdag begon hij zich steeds meer van zijn vrouwelijke karaktertrekken bewust te worden en hij ging in het geheim verleidelijke, dure dames lingerie en make up spullen kopen. Na zijn werk trok hij steeds vaker zo snel mogelijk een jurk aan, nylons, een jarretelgordel, een dames slipje, een bustehouder en een onderjurk om zo kompleet mogelijk te zijn.

Zijn lichaamsbeharing van zijn rug,borst,buik,billen benen en bovenarmen schoor hij geregeld af en zijn huid smeerde hij in met geurige olie en zalven. Langzamerhand werd die droom steeds meer een alledaagse realiteit. Toen hij bij zijn chef kwam met het verzoek ook dameskleding op zijn werk te mogen dragen werd hij op staande voet ontslagen, maar al heel snel had hij een volgende topbaan waar hij wijselijk zijn mond hield over zijn afwij-kende gedrag. In zijn sensuele dromen had hij, als man was, een mooie vrouw aangetrok-ken die zijn eigen vrouwelijke gezicht en lichaam bezat. Zij was zijn vrouwe-lijke deel die zich van hem had afgesplitst. Wanneer zij sex met elkaar hadden was hij niet alleen de man die in haar binnen drong, maar hij was ook een vrouw die een man in haar geheimste mysterie betrok. Soms speelde deze dromen zich af in New York, soms op het strand van Californie of op onbekende plaatsen op aarde, maar meestal speelde de opwindende scenes zich af in een klein gemeubileerd huis omgeven door bomen aan de rand van het water. Overal waar Fred op zijn lange reizen kwam keek hij uit naar dat kleine huis dat niet op de prairie stond: mischien zou hij eens op exakt dezelfde plek aankomen die in zijn dromen een grote rol speelde.

Ondanks zijn onzekere sexuele identiteit vond hij een zeer aantrekkelijke vriendin. Zij was ook straal verliefd op hem. Op het eerste gezicht leek het allemaal te kloppen. Hij was niet haar eerste vriendje, maar voor hem had ze die saaie niet al te snuggere brave Drentse schoolmeester Harry Vlug, die eigenlijk veel liever keuterboer was geworden,graag opzij gezet. Na een jaar zond de maatschappij waar Fred voor werkte hem naar een filiaal waar hij snel promotie maakte, maar wat veel schokkender bleek was het feit dat het huis dat hem werd aangeboden hetzelfde huis was als in zijn dromen. Hij wist dat dit het huis was waar hij in zijn dromen zijn bisexuele avonturen met mannen en vrouwen had beleefd en dat hij was voorbestemd voor iets groots dat hij nu nog niet kon overzien. Hij schreef een brief naar zijn gereformeerde verloofde Alice Dubbeldam uit Amsterdam en vroeg haar ten huwelijk. Zij stemde onmiddellijk in. Zomer 1964 trouwden ze in het romantiese dorpje Hazelwood in Nieuw Engeland en besloten hun wittebroods weken in het huis door te brengen dat zij daar voor enige tijd gehuurd hadden. Op de avond van de trouwdag kwamen ze helemaal alleen daar aan, zoals zij ook vantevoren gewenst hadden. Het weer was schitterend geweest de hele dag. Het landschap zon overgoten. Er waaide een zwoele bries. De temperatuur was boven de dertig graden. Warmte maakte bloedgeil ervoeren ook zij.

Nauwelijks hadden zij de voordeur bereikt of het weer sloeg om. Een koude wind waaide plotseling over het landschap toen Fred zijn bruid over de drempel droeg. Dreigende loodgrijze wolken met donder koppen verschenen aan de horizon en verduisterden de avondzon. Bliksemschichten schoten door de lucht gevolgd door harde donderslagen. Het leek alsof de hel was los gebroken.

In de jaren van hun vriendschap en verloving waren zij nooit verder gegaan dan een kus op de wang en zwijmelend als twee jonge meisjes hand in hand langs verlaten stranden lopen om rozeschelpjes te zoeken. Zoals met alle aspekten van hun merkwaardige, afstandelijke, weinig hartstochtelijke verstandelijke relatie waren beiden er van uitgegaan dat de ander het nu eenmaal zo wilde en nooit spraken zij over zaken van sexuele aard, zoals hun streng gereformeerde opvoeders hen dat geleerd hadden. De eenwording van het manlijke en vrouwelijke had Fred in zijn wilde erotie-se dromen nacht na nacht uitvoerig meegemaakt met zijn dream lovers. Hij wist waar hij aan begon! Ze dronken een glas Cabernet Sauvignon, een donker-rode zware wijn uit California en gingen naar boven. De huwelijksnacht zou uitdraaien op een totale ramp waar beiden op dat moment nog geen flauw benul van hadden. Niet omdat beiden voor elkaar nog maagd waren, maar door het demoniese gedrag van Fred vluchtte de bruid in wilde paniek het huis uit en keerde nooit meer terug.

(wordt vervolgd)