Spring naar inhoud
Afbeelding

PORTRET SURREALISTISCHE SCHILDER ARTI ET AMICITIAE LID CHRIS VAN GEEST 1997 DOOR FRED VAN DER WAL

Afbeelding

FRIA BESTUURSLID FRED VAN DER WAL STAPT UIT BESTUUR FRIA. LEEUWARDER COURANT 1985

Afbeelding

EXPOSITIE NIEUWE LEDEN KZOD, HAARLEM 1967

Zo was ik aardig onder de indruk van de kookkunsten van de heer des huizes

In de Bourgogne woonde ik van 2002 – 2018. Zo nu en dan ontmoetten mijn echtgenote en auteur dezes een Haarlemse onderwijskracht en zijn vrouw. Vrienden werden wij niet, daarvoor verschilde onze way of life te veel van elkaar. Ik ben nu eenmaal net iets te flamboyant naar men zegt. Onze interesses liepen te veel uiteen. Ik zal ze even vermelden, te beginnen met de interesses van de Haarlemmer: Voetbal , glas in lood in kerken (auteur dezes nam daar in de Bourgognes graag fotos van) koken en van antiek zilver, maar daar heeft Fred van der Wal geen verstand, maar wel belangstelling. Mijn velden van interesse: Beeldende kunst, reclame wetenschap , Nederlandse en Engelse literatuur, schrijven, schilderen, fotografie, vechtsporten, tafeltennis competitie en tennis. Een hekel heb ik aan voetballen.
Soms genoten wij het diner bij deze Haarlemmers met plezier. Zo was ik aardig onder de indruk van de kookkunsten van de heer des huizes die met veel geduld gevulde champignons bereidde, maar ook een keer een prima gehaktbal presenteerde waar ik het recept lange tijd op de koelkast hing. Nu ben ik niet veel gewend op culinair gebied en ben nooit verder gekomen dan de Hollandse pot zoals mijn oma serveerde, dus voelde ik mij tijdens het etentje op dit gebied min of meer een eenvoudige boerenlul. Verder dan spinazie met aardappelen en een kuiltje jus ben ik nog steeds niet gekomen. Sinds geruime tijd ben ik vegetarier. Een probleem? Welnee. Ik zit er niet echt mee. Petatje oorlog en een kroket of een bal gehakt zijn mijn favorieten en een stevige joint horen bij het artistieke leven. Naar aanleiding van een door mij genomen foto schilderde ik een portret op canvasboard van onze gastheer. Niet dat ik het wilde laten zien, want als er geen enkele belangstelling voor schilderkunst is dan houdt het voor mij op. Nu houd ik niet van het schilderen van aantrekkelijke naakte dames, maar prefereer karakter koppen. Een naaktmodel moet ik niet aan denken vanaf het begin van mijn kunstenaars carrière. Het penseel zou van wellust uit mijn trillende hand vallen.


Een onderwerp waar we bij de vlammende houtkachel ooit eens spraken was de samenstelling van de bevolking van steden als Amsterdam en Rotterdam, die voor meer dan de helft van de bevolking uit allochtonen bestond met alle gevolgen van dien. De gastheer beweerde dat het getal onmogelijk was. Dat zat mij niet zo lekker. Bij een volgend bezoek nam ik een uitdraai van het CBS mee om mijn gelijk mee te bevestigen. Enige tegenzin bespeurde ik toen ik gelijk kreeg.
Een ander onderwerp was een door mij geschreven Volkskrant weblog waarin ik vermeldde dat Haarlem en omgeving bezaaid was met BLO scholen voor epileptici, moeilijk opvoedbaren en psychiatrisch gestoorden. De gastheer beweerde bij hoog en bij laag dat het niet waar was.
Nu heb ik in 1965 stage gelopen op diverse instituten van hierboven genoemde signatuur. Uitstekend om een goed gebalnceerde kijk op de medemens te ontwikkelen. Vermeldde ook nog dat mijn oom R. Scholtens directeur was geweest van een rond 1960 opgeheven BLO school te Haarlem, na een directeurschap van een Hilversumse BLO school. Onze gastheer in Frankrijk meende dat ik maar wat zat te verzinnen, dus vermeld ik voor de goede orde even de volgende scholen:

  1. Lieven deKey school, Haarlem
  2. Meer en Bosch, Heemstede
  3. Dependance Meer en Bosch, Heemstede of Haarlem (epileptische imbecielen)
  4. BLO school, Haarlem (opgeheven rond 1960), directeur R. Scholtens.
  5. Ds. Blauwschool, Haarlem
  6. Psychiatrische inrichting Vogelenzang, Bloemendaal.
  1. We verkochten ons Franse huis in 2017. Onze Haarlemse kennis zei met enig leedvermaak dat we over de verkoop som een slordige 30 % belasting zouden moeten betalen. Hij had het mis. Rekeningen van de verbouwing van het immense pand van 30 x 10 meter hadden we vanaf 2002 bewaard. Deze verifieerbare kosten waren te verrekenen met de winst op het pand.
  2. Sinds 2017 zijn we elkaar uit het oog verloren. Naar ik vermoed was er geen verdere belangstelling om de kennismaking voort te zetten. So be it, om het in eigentijds Nederlands te vermelden

EXPOSITIE FRED VAN DER WAL GEMEENTEHUIS BERGUM 1982

Er kwam heel wat gesodemieter met die expositie. Een zootje stijl griffermeerde diep Friezen van het GPV eiste verwijdering van de tentoonstelling omdat mijn werk ze tegen de griffermeerde mannenborsten stuitte. Een tekening van 2 danseressen in lingerie zou zondig zijn.

ARTI ET AMICITIAE LID FRED VAN DER WAL 55 JAAR KUNSTSCHILDER/AUTEUR ZEGT: IK BEN DOOR DE JAREN HEEN ELKE IJDELHEID AL LANG ONTSTEGEN EN – U ZEGT HET ZELF- DAT KENMERKT DE WARE KUNSTARTIEST!

ARTI ET AMICITIAE LID FRED VAN DER WAL 55 JAAR KUNSTSCHILDER/AUTEUR ZEGT: IK BEN ELKE IJDELHEID AL LANG ONTSTEGEN EN – U ZEGT HET ZELF- DAT KENMERKT DE WARE ARTIEST! DAAR LEG IK MIJ BIJ NEER…


Begin 1966 betrad ik met opgeheven handen en opgeruimde blik het kunstenaarsplantsoen en dacht daar een vrij gemaakt, tolerant, intelligent, sensitief publiek aan te treffen. Niets was minder waar. Het bleek een zeldzaam bekrompen soort mensen, doorgaans van een kleine kom af. Zoals gebruikelijk behept met salon-communistische denkbeelden, gevoed door jaloezie op de betere klasse en dat was voor mij weer eens geheel andere koffie dan thee. Er viel geen sjokola van te maken.
In 1972 werd ik lid kunstenaar van in de kopregel genoemd instituut dankzij bestuurslid Dora van der Veen, die de ballotage commissie, geheel anti-Fred van der Wal, op sublieme wijze om praatte. De oudere generatie Arti leden kenmerkten zich door alpinopetten en het beoefenen van een krachteloos expressionisme of een verwaterd impressionisme, zoals gepropageerd door de Rijks academie. Klein bier.
De eerste avond dat ik met mijn echtgenote de societeit bezocht maakte ik kennis met het vrije artistieke leven en zag met genoegen hoe de beschonken contraprestatie schilder Leo Dooper met een loodzware Berlage tafel begon te gooien. Een kunststuk. Zoiets doe je als kunstartiest hem niet zo gauw na. Hij werd overigens geroyeerd na het voorval.
Jaren geleden, toen de tafeltjes van Arti met oud-modisch geruite kleedjes waren bedekt en tafellampen van een laag wattage uit het jaar nul waren opgeleukt bezocht ik de societeit in gezelschap van de rancuneuze, doch intelligente illustrator/contraprestatie schilder Teun Nijkamp. We waren nog geen drie minuten binnen of er kwam een heer in driedelig pak met brillcream in zijn achterover gekamd haar op ons af die op bekakte toon ons beval elke aanwezige een handje te geven.

‘Zo gaat dat bij ons, jongens’, zei het heerschap. Teun ging direct braaf handjes geven en ik zei: ‘Handjes geven? Ben je belazerd, dat doe ik niet!’
Affijn, we moesten direct vertrekken. Ik had tegen de Arti beleefdheidscode in geweigerd mij aan te passen aan het daar geldende burgermansgedrag.


Zomer 1967 droegen enkele Arti kunstenaars mij voor, zoals dat heette. Ze waren terecht onder de indruk van mijn New Fig werk. Het pvda lid Jacob Kuiper, een van de leden van de ballotage commisie, was een van ondertekenaars, die voor mijn werk geporteerd was. Een andere schilder, Dirk van Gulik, die mijn werk kende, begon Jacob Kuiper uit te maken voor mislukte kunstenaar. Hij zei letterlijk tegen Kuiper: “Dat zo’n kluns als jij een goeie schilder als Fred van der Wal voordraagt is een schande”.
Een scheldpartij over mijn hoofd heen was het gevolg tussen de twee half dronken schilders. Het kwam er op neer dat van Gulik mij voor wilde dragen als lid kunstenaar. Ik zei daar niets op om geen olie op het vuur te gooien. Kuiper zei toen: “….dan trek ik mijn handtekening ter voordracht van Fred van der Wal in en doe jij het maar, van Gulik, maar ik stem wel tegen de voordracht van Fred van der Wal en zo lang ik Arti lid ben komt hij er niet in”.
De gefrustreerde Kuiper stemde uiteraard tegen mijn lidmaatschap. Hij zou er voor zorgen, beweerde hij, dat ik nooit lid zou kunnen worden. In de zestiger jaren had ik geen cent te makken, dus was een lidmaatschap van een kunstenaarsvereniging voor mij belangrijk om te overleven. In 1968 werd ik trouwens afgewezen voor kunstenaarsverenigingen St. Lucas en De Onafhankelijken en De Nederlandse Kring Van Tekenaars. In 1965, 1966, 1967 werd ik afgewezen voor de BKR in Haarlem en Amsterdam zowel als voor de BBK. Het was toen nog in de mode om Karel Apel na te schilderen. Wie geen talent had, daar lag de subsidie voor het grijpen. Barend Niekamp, de Barry uit het boek van Jan Cremer, kreeg een reisbeurs van twee duizend gulden, die hij dezelfde dag omzette in een kluit hasj.


Vanaf 1974 dineerden mijn echtgenote en twee dochters drie, vier maal per week in Arti. In 1976 maakte de assistente van Galerie Mokum een scene met mij in Arti en begon mij op geraffineerde wijze te beschuldigen, uiteraard vielen de verzamelaar Sjouk S. en de schilder C.v. G. haar bij. De galerie assistente verspreidde op Arti dat ik een SS-er was en mijn vader die een uitkering van Stichting 1940- 1945 kreeg ook een SS-er. Ik keek er van op. Het was in de jaren 70 grote mode onder salon socialisten en communisten om iedereen die ze niet welgevallig waren voor fascist en nazi uit te maken. Een hetze tegen mijn persoon en werk is toen begonnen.


Al lang ben ik elke ijdelheid ontstegen en bevind ik mij sinds 1999 in de welstandsklasse die hooguit 10 % van de bevolking betreft en dat houden we zo. Geld maakt pas echt heel gelukkig. Mijn werk wordt gewaardeerd in New York Centrum, Los Angeles en San Francisco. Daar krijg ik invitaties voor exposities van minder bevooroordeelde dames en heren. Nooit ga ik in op invitaties uit het buitenland. In Nederland boycotten de overheid en collegaatjes mij al vanaf het begin van mijn. Jaren geleden hield Arti et Amicitiae exposities van figuratieven en realisten. Ik werd daar niet voor uitgenodigd. Zo zal het mij niet overkomen dat ik in het kader van Interviews met Arti kunstenaars of exposities georganiseerd door G. ooit zal worden uitgenodigd. Ze vond mijn werk toch o-zo-luguber. Kijkers zouden er van schrikken. Ik heb veel negatieve verhaaltjes over mijn werk gehoord, maar de laatste kwalifikatie was nieuw. Nee, dan had ze liever collegaatjes met hoge bloeddruk koppen, die Picasso (slecht) naschilderden. Een Arti lid met een kale kop, Willem Gorter, verzocht mij mijn Arti lidmaatschap zo snel mogelijk op te geven. Uiteraard was hij een tekenleraar. Collegas? Ze zijn zo buitengewoon gevoelig en sentimenteel, zegt men, maar week in het verzet. Een iegelijk wil zich uitnemender achten dan mijzelve, valt mij op, doch dan zeg ik dat zij dat dan eerst maar eens dienen te bewijzen. De gemiddelde kunstartiest wil zijn als een Formule 1 bolide, op twee wielen gierend met rokende banden door de bochten des levens over alle vluchtheuvels scheurend in opperste vrijmaking, doch met behoud van uitkeringen, vakantiegeld en dertiende maand. Ik vind ze zo veilig.
Ik ben gevoelig voor tradities uit de tijd dat een kunstenaar nog een kunstenaar was en geen overgesubsidieerde staatsambtenaren. Mijn voorouders waren Fransen en Friezen. Het tekent mij al vanouds her. Als auteur en schilder ben ik niet te plaatsen in een hokje en dat mijn Arti collegaatjes om die reden zo zenuwachtig op mij reageren verklaart veel. Ik voel met ze mee. Voor wel twee minuten. Met mijn omvangrijke oeuvre neem ik nu eenmaal een volstrekt unieke plaats in de Nederlandse kunst. Niet dat ik daar van nature bij wil horen, maar dat is een ander verhaal. U zegt het: de meeste collegaatjes zijn vervuld van het eigen super Egootje en het overheerlijke zelf. Laat ik de lezer mededelen dat ik diepe compassie heb met mijn geachte collegae….diepe compassie. Vertel mij wat!

Afbeelding

EXPOSITIE SCHILDERIJEN, TEKENINGEN EN GRAFIEK 2000

BOEKEN FRED VAN DER WAL KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

BOEKEN FRED VAN DER WAL KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

1. Als de worg je bij de gorgel grijpt

Wal, Fred van der / Lulu / [2019]

2. Mijn fotoboek

Wal, Fred van der / Lulu / [2019]

3. Over en weer B., Kees, Wal, Fred van der  / Lulu / [2019]

4. De pornograaf van Tietjerksteradeel (deel 1)

Wal, Fred van der / Lulu / [2019]

5. Tentoonstellingen, CV, recensies & publicaties Fred van der Wal 1965-2020

Wal, Fred van der /www.lulu.com / [2019]

6. Op het spoor van Galerie Mokum

Wal, Fred van der / Lulu / [2019]

7. Een lastige jongen : (oorlogsverhaal)

Wal, Fred van der / Lulu / [2019]

8. Travestieten met straffe tieten

Wal, Fred van der / Lulu / [2018]

9. De smul smul rode oortjes editie (deel 2)

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2018]

10. Over Henk Helmantel

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2018]

11. Over kunst & kultuur (deel 1)

Wal, Fred van der / Lulu / [2017]

12. Webloggers obsessies voor Fred van der Wal

Wal, Fred van der / Lulu / 2017-…

13. Webloggers obsessies voor Fred van der Wal ; (Deel 2)

Wal, Fred van der / Lulu / [2017]

14. Webloggers obsessies voor Fred van der Wal ; (Deel 1)

Wal, Fred van der / Lulu / [2017]

15. De penselenswaffelaar

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2017]

16. De Fred van der Wal VK Blogs april 2008

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2017]

17. De mannenverhalen (deel 1)

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2017]

18. Het sadomasochistisch universum (deel 2)

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2017]

19. Brieven van onderdanige mannen

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2017]

20. Meesteressegenot & knechtjespijn

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2017]

21. Foute boel

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2017]

22. De wurggreep van de paarse pump

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2017]

23. Alle toiletten op slot maakt meer kapot dan je lief is

Wal, Fred van der / Lulu / [2016]

25. Blow Up 1967 : krietak

Wal, Fred van der / Uitgeverij De Wilg / [2016] / 2016

26. Vrouwenverhalen (deel 3)

Wal, Fred van der / Lulu / [2016]

27. De Klinkenbergzaal

Wal, Fred van der / Lulu / [2016]

28. Titels 4000 verhalen van Fred van der Wal op Basic Publishing 2007-2015 : verhalen/gedichten door deze gebruiker

Wal, Fred van der / Lulu / [2016]

29. Alle vrouwenverhalen

Wal, Fred van der / Lulu / [2016]

30. VKBlogs maart 2008

Wal, Fred van der / Lulu / [2016]

31. De behahaha man ; 2: (Een humoresque) : verkorte uitgave zonder lezers reacties

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2015]

32. De behahaha man ; [1]: (Een groteske) : verkorte uitgave zonder lezers reacties

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2015]

33. De behahaha man

Wal, Fred van der / www.Lulu.com / 2015-…

34. Zwarte bladzijde

Wal, Fred van der / Pumbo / [2015]

35. Blow up

Wal, Fred van der / Pumbo/ [2015]

36. De Fred van der Wal VKBlogs februari 2008

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2014]

37. De Fred van der Wal VKBlogs aug. 2008

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2014]

38. De poes van Mathilde Willink & ander ongeluk : een puur feministische volksuitgave voor mensen met Met hoeden & petten & damescorsetten

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2014]

39. Beter goed genaaid dan slecht gebreid! : een groteske

Wal, Fred van der / Lulu / [2014]

40. Jurkangst of wel de paarse pump als plaats vervangende schaamte : een selectie VKkweblogs 2006 en 2007 van Fred van der Wal

Wal, Fred van der / Lulu / [2014]

41. De stalen Jezus van Zwiggelte

Wal, Fred van der / Lulu / [2014]

42. Wie niet leest is een neus zonder feest

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2013]

43. Artistieke herinneringen & ander ongenoegen

Wal, Fred van der / www.Lulu.com / 2013-…

44. Controverses

Wal, Fred van der / Lulu / [2013]

45. Artistieke herinneringen & ander ongenoegen ; Deel 1

Wal, Fred van der / www.Lulu.com / [2013]

46. Ik heb een felrode skoeter, een breed zadel & een forse toeter, maar toch geen natte benen

Wal, Fred van der / Lulu / [2013]

47. VK weblogs 2008 mei,juni

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2013]

48. Elk woord dat uit mijn pen vloeit …

Wal, Fred van der / www.lulu.com / februari 2013

49. Een goede deal

Wal, Fred van der / Lulu / [2013]

50. Geen woord teveel

Wal, Fred van der / www.Lulu.com / [2013]

51. Dagboekfragmenten Fred van der Wal, 1984-2007

Wal, Fred van der / Lulu / [2013] / 2013

52. Het laatste woord niet gesproken

Wal, Fred van der / www.lulu.com / [2013] / 2013

53. Bestrijd het leed dat Huub drs. Mous heet

Wal, Fred van der / Lulu / [2012?]

54. Schrijversblokkade

Wal, Wal, Fred Van Der / Eerste druk / WWAOW.com / 2009

55. Poepstampers & Plompzakkers Wal, Fred Van Der / Eerste druk / Lulu com./ 2019

Verzamelbundels

56. Staat de verwarming aan?

o.a. Wal, Fred Van Der / Eerste druk / Writehi(s)story / april 2011 / 2011

57. Eerste druk / Anthologie 5 o.a. Wal, Fred Van Der, United P.C. uitgeverij

58. o.a. Bitterkoekjes o.a. Fred van der Wal, Eerste druk / Writehi(s)story/ 2010

59. Verhalen en Gedichtenbundel o.a. Wal, Fred Van Der, Eerste druk / Writehi(s)story/ 2012

60. Verhalenbundel 5, o.a. Wal, Fred Van Der, Eerste druk / Writehi(s)story/ 2012

61. Poeziebundel 11, o.a. Wal, Fred Van Der, Eerste druk / Writehi(s)story/ 2012

THE ARTIST’S LOVIN’HAND OF FRED VAN DER WAL (PART 1)

In Friesland vanaf 1978 geboycot door de collegaatjes

Fred van der Wal’s one liner: ‘I paint realistically without looking back to the Old Masters, the past or academism’

Motto: I paint realistically without looking back to the Old Masters, the past or academism. I create a modern world view on paper and linen with classical means such as pen, pencil and brush.

Born in Renkum 1942, Netherlands, family flees just before being arrested by the Arnhem SD Aug 1944 to Amsterdam, just before the house is destroyed by Operation Market Garden,  he attended the Nicolaas Maesschool, Amsterdam, Vossius gymnasium, Amsterdam, 1956 moved from Amsterdam to the villa area Heemstede,  after six long years at the Da Costa College, Bloemendaal up to 3 months before the final exam, he left the college as a drop out out, refused military service, moved to Amsterdam-C in May 1967, incidentally sold his works in the BKR 1968-1977, in Galerie Mokum and exhibited from 1966-1973 and from 1977-1979 as permanent exhibiting artist in Galerie Mokum, Amsterdam, 1969 member BBK, 1969 member society Teisterbant, Haarlem, 1972 member Arti et Amicitiae, Amsterdam, 1974 member Pulchri Studio, 1978 relocation Friesland, 1984-1985 member Fria, 2003-2004 member Peinture Fraiche, Bourgogne, 2004 member Le Groupe Nevers, La France, 2007 member Dutch Circle of Drawings , 2002 officially emigrates to France, from 2017 untill now he lives in the Netherlands exhibi- ted more than 250 times his paintings in Holland, France, England, Germany, Belgium and the US, he mader many drawings, paintings, collages and gouaches between 1966 and 2007. Practiced three orien- tal martial arts (Judo, jiu jitsu, karate) between 1958 and 1995 . After his karate period he switched to strength training and fitness. The van der Wals owned a house in France from 2002 – 2018 and one in Stramproy from 1995 – 2006 and from 2008 – 2021 in Friesland.

Fred lived from 1978-2003 in Friesland, where his work in the North was boycotted by colleagues, go- vernment and galleries. He lived in France from 2002 – 2018. From 1967- 2021, Fred van der Wal was asked several times for exhibitions in Germany, England, the US, France, China and Belgium. He generally declined these invitations. In preparation including a collection of stories and art catalogs. Published more than 100 books.

Fred van der Wal can be found at fredvanderwal.wordpress.com

frederikwillemvanderwal.wordpress.com

fredvanderwal.exto.nl

9 works of art by Fred van der Wal are present in the print room of the Stedelijk Museum in Amsterdam, 17 works in the print room of the Rijksmuseum in Amsterdam and dozens of works in the national collection ICN and in private collections at home and abroad.